Promocja Cadkey 5.0

Do 15 kwietnia warszawski Wimal prowadzi promocyjną sprzedaż Cadkey 5.0, amerykańskiego oprogramowania do wspomagania inżynierskich prac projektowych (producent Cadkey Inc, USA), objętego dotąd ograniczeniami COCOM.

Do 15 kwietnia warszawski Wimal prowadzi promocyjną sprzedaż Cadkey 5.0, amerykańskiego oprogramowania do wspomagania inżynierskich prac projektowych (producent Cadkey Inc, USA), objętego dotąd ograniczeniami COCOM.

Produkt jest sprzedawany w wersjach dla DOS-u, SunOS lub Ultrixu (DEC), pozwala na 2- i 3-wymiarowe modelowanie dla potrzeb przemysłu lotniczego, samochodowego, elektronicznego itp. Specjalne moduły translacyjne Cadkey pozwalają na import/eksport o różnych formatach graficznych plików (np. IGES-ów), pochodzących np. z programów CAD innych producentów. Osobny moduł: Cadkey Analysis dostarcza narzędzi do obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów brzegowych, która zdaniem wielu fachowców zachowuje się często lepiej, niż tradycyjna metoda elementu skończonego (MES). Cadkey 5.0 wraz z Cadkey Analysis w czasie akcji promocyjnej kosztuje 2 tys. USD. Nie objęty natomiast akcją promocyjną pozostał moduł oprogramowania typu CAM (Computer Aided Manufacturing) pn. Cutting Edge. Pozwala on wygenerować kształt toczonego materiału, po zadaniu trajektorii noża tnącego. Cena Cutting Edge wynosi 3 tys. USD.


TOP 200