Promak w BDM PKO

Prokom Software zakończył wdrożenie autorskiego systemu Promak w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. Wielomodułowe rozwiązanie zapewni pełną obsługę blisko 100 tys. zarządzanych przez BDM rachunków inwestycyjnych i umożliwi wprowadzenie nowych usług.

Prokom Software zakończył wdrożenie autorskiego systemu Promak w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA. Wielomodułowe rozwiązanie zapewnia pełną obsługę klientów, gospodarki własnej biura i rozliczenia międzybankowe. W BDM PKO wdrożono podstawowy system Promak oraz moduły Portfel (System Zarządzania Portfelem Papierów Wartościowych), Promak-SE (System Sponsora Emisji), Promak-SP (System Powiadomień) umożliwiający automatyczne powiadamianie inwestorów giełdowych o zdarzeniach rejestrowanych na ich rachunkach.

Dzięki wdrożeniu systemu BDM PKO rozszerzy ofertę m.in. o możliwość składania przez Internet zleceń dotyczących instrumentów pochodnych i zleceń w ramach nowych kredytów na zakup papierów wartościowych. Dodatkowy moduł przygotowany specjalnie na zlecenie PKO umożliwi automatyczną kontrolę limitów kredytowych i odroczonych płatności.

Zobacz również:

BDM PKO BP SA działa od 1991 r. i obsługuje obecnie ponad 96 tys. rachunków inwestycyjnych. Usługi internetowe oferuje od marca 2000 r.


TOP 200