Promak

Rosnąca liczba przedsiębiorstw giełdowych powoduje wzrost liczby akcji i co za tym idzie klientów biur maklerskich. Sprawna obsługa klientów wymaga stosowania narzędzi usprawniających pracę biura. Jednym z takich narzędzi jest system obsługi biura maklerskiego, wyprodukowany przez gdyńską firmę Prokom.

Rosnąca liczba przedsiębiorstw giełdowych powoduje wzrost liczby akcji i co za tym idzie klientów biur maklerskich. Sprawna obsługa klientów wymaga stosowania narzędzi usprawniających pracę biura. Jednym z takich narzędzi jest system obsługi biura maklerskiego, wyprodukowany przez gdyńską firmę Prokom.

Promak zbudowano na bazie Systemu Zarządzania Relacyjną Bazą Danych Informix i standardowego języka zapytań SQL (Structured Query Language). Podczas projektowania systemu, uwzględniono szybkie tempo zmian w polskiej rzeczywistości finansowej i Promak wyposażono w narzędzia, dzięki którym system daje się dosyć elastycznie dopasować do potrzeb każdego klienta.

Budowa

Promak, składa się z ok. 140 programów, współpracujących między sobą dzięki całej sieci wewnętrznych, najczęściej niewidocznych dla użytkownika powiązań.

Jak większość produktów Prokomu, Promak powstał w języku 4GL Informix w środowisku unixowym. Wiele z modułów, z jakich składa się system, powstało w technice CASE.

Część z modułów użytych w Promaku, powstała wcześniej na potrzeby innych aplikacji Prokomu. Do takich sprawdzonych modułów, należy m.in. "Księga Główna", stanowiąca jądro systemu Promak.

Cały system ze względów funkcjonalnych można podzielić na dwie części: część przeznaczoną dla Centrali Biura Maklerskiego (programy back - office, dla pracowników biura, księgowości własnej itp.) oraz programy dla punktów obsługi klienta, wspomagające stanowiska bezpośredniej obsługi klienta. Oba zespoły oprogramowania mogą pracować razem na wspólnej bazie danych w trybie on-line, aktualizując bazę na bieżąco, stosownie do wprowadzanych aktualnie informacji. Innym możliwym trybem pracy jest off-line: wprowadzane w punktach obsługi klienta dane gromadzone są we własnych bazach, a centralna baza danych uaktualniana jest w dowolnym, wybranym przez użytkownika czasie. Organizację przetwarzania można zmieniać dynamicznie.

Organizacja

Ten moduł zawiera funkcje, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie całego systemu Promak. Wśród nich są zarówno kalendarz systemowy, jak i kalendarz sesji, który rejestruje kod giełdy, numer sesji, datę oraz godzinę rozpoczęcia i zamknięcia sesji. Kolejna funkcja umożliwia rejestrację punktów obsługi klienta: numer, stan (aktywny/nieaktywny) oraz przydzielone Punktom przedziały numerów rachunków.

Bezpieczeństwo

Wszystkie funkcje systemu zebrano w odpowiednie moduły. Stopień dostępu do systemu, ustalany dla poszczególnych pracowników przez administratora sieci, polega na udostępnieniu pracownikowi tylko takich funkcji, które są niezbędne do wykonywanej przez niego pracy. Pozostałe funkcje są dla takiego pracownika niedostępne. System Promak wykorzystuje w tym względzie "naturalne" zabezpieczenia zawarte w systemie Unix.

Oryginalnym rozwiązaniem Prokomu jest firmowy podsystem kontroli Proaudit. Pozwala on gromadzić dane o wszelkich zmianach, dokonywanych przez użytkowników na bazie danych. Zakres gromadzonej informacji jest ustalany przez administratora i zapamiętywany w wydzielonej specjalnie do tego celu pomocniczej bazie kontrolnej. Informacje tam zapamiętywane mogą być istotne w sytuacjach awaryjnych, a także ułatwiają wykrycie nieautoryzowanego dostępu do danych. Ponadto, taka kompleksowa kontrola pozwala na odtworzenie stanu systemu w dowolnym momencie czasu.

Archiwum

Sporządzanie kopii zapasowej bazy danych oraz przeniesienie części danych z bazy roboczej do zapasowej dokonywane jest za pomocą narzędzi Informix-On-Line. Proces transferu odbywa się równolegle z pracą systemu, jest wspomagany przez moduł archiwizacji Archiwum autorstwa Prokomu i jest przez użytkowników systemu niezauważalny.

Sesja - Giełda

Jest to moduł umożliwiający Promakowi współpracę z informatycznymi systemami Giełdy Papierów Wartościowych. Moduł ten wyposażono w funkcje umożliwiające komunikację ze "światem zewnętrznym" - nagrywanie wysyłanych zleceń i wczytywanie pliku not kontraktowych z giełdy.

Funkcja wysyłania zleceń na giełdę pozwala na wysłanie jedynie zleceń zaksięgowanych. Odbywa się to za pomocą tzw. transmisji, czyli operacji generowania pliku ze zleceniami, a więc utworzenie listy zleceń (co odbywa się po podaniu daty sesji) oraz, na podstawie tej listy, wygenerowania odpowiedniego pliku. System sygnalizuje także (do wiadomości operatora) istnienie zleceń niezaksięgowanych, ważnych na sesji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200