Prokom zarabia, grupa traci

Skonsolidowane przychody Prokomu wzrosły do 348,9 mln zł, wobec 322,9 mln zł rok wcześniej. Strata netto grupy zmniejszyła się do 16,23 mln zł, w stosunku do ubiegłorocznej straty na poziomie 17,88 mln zł. Po pierwszej połowie roku przychody grupy spadły do 650,50 mln zł, wobec 693,05 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Grupa półrocze kończy pod kreską, notując 3,33 mln zł straty, wobec dodatniego wyniku rok wcześniej na poziomie 29,35 mln zł.

Prokom zarabia, grupa traci

Prokom: udział poszczególnych sektorów w przychodach grupy po 2 kw. 2004 r.

W strukturze przychodów skonsolidowanych Prokomu 61,8 proc. czyli 402,2 zł przypadło na przychody ze sprzedaży produktów i usług. Pozostałe 38,2 proc. - 248,3 zł pochodziło ze sprzedaży towarów i materiałów.Zdecydowana większość przychodów grupy (56,2 proc.) została wypracowana przez Prokom. Drugi co do wielkości udział w wielkości sprzedaży skonsolidowanej miała grupa Softbanku - podał Prokom. Przychody grupy w ujęciu sektorowym po dwóch kwartałach 2004 r. ilustruje tabela po lewej.

Prokom zarabia, grupa traci

Podstawowe wyniki spółek zależnych Prokom Software pod dwóch kwartałach 2004 r.

Jednostkowy zysk w II kw. 2004 r. spadł do 1,11 mln zł zysku netto, wobec 42,5 mln rok wcześniej. Przychody integratora zmniejszyły się do 183,69 mln zł wobec 220,06 mln zł rok wcześniej.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard

Po pierwszej połowie 2004 r. spółka miała 20,81 mln zł zysku wobec 60,69 mln zł w analogicznym okresie ub.r., zaś przychody wyniosły odpowiednio 365,67 i 438,08 mln zł.

Według komentarza zarządu Prokom Software do kwartalnych wyników, integrator, po podpisaniu 1 marca umowy ramowej z PZU na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), przystąpił do negocjacji warunków szczegółowych dotyczących kolejnych etapów wdrożenia realizowanego razem z CSC Polska. Podpisanie kolejnych umów jest spodziewane w III kw. br. Projekt jest szacowany na 0,8-1 mld zł.

Drugi megakontrakt Prokomu - informatyzacja Poczty Polskiej - jest obecnie na etapie negocjacji dotyczących wdrożenia platformy komunikacyjnej dla wszystkich placówek Poczty. Przypomnijmy, w ubiegłym roku Prokom zakończył budowę sieci WAN dla PP. W ramach tego projektu został również zbudowany i uruchomiony system ochrony antywirusowej obejmujący 15 tys. roboczych, system zdalnego zarządzania stacjami roboczymi obejmujący ponad 13 tys. komputerów, system zdalnej dystrybucji oprogramowania dla 4 tys. komputerów i o kolejnych 5,3 tys. użytkowników został rozbudowany system poczty elektronicznej.

Jak informuje zarząd spółki, Prokom prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie kilkunastu kontraktów z kluczowymi klientami o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Finalizacja większości została zaplanowana na II półrocze 2004 r.

Kwartalne wyniki Prokom Software są także dostępne w naszej interaktywnej tabeli TOP200, w której zgromadziliśmy dane finansowe polskich spółek IT w latach 1994-2004.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200