Prokom: umowa z ZUS

Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o wartości 125,7 mln złotych netto.

Prokom Software SA zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o wartości 125,7 mln złotych netto.

Podstawą porozumienia są usługi administrowania i eksploatowania Kompleksowego Systemu Informatycznego. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200