Prokom przejmuje większościowy pakiet udziałów Internet Wizards

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której kupi 96% udziałów warszawskiej spółki Internet Wizards. Aby transakcja, której wartości nie ujawniono, doszła do skutku, niezbędna jest zgoda Urzędu O...

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której kupi 96% udziałów warszawskiej spółki Internet Wizards. Aby transakcja, której wartości nie ujawniono, doszła do skutku, niezbędna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Internet Wizards prowadzi tematyczny portal muzyczny o nazwie nuta.pl i posiada prawa do domeny www.nuta.pl. Miesięcznie portal notuje ok. 800 tys. odwiedzin.


TOP 200