Prokom przejmuje The Polished Group

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której nabędzie 100% akcji The Polished Group SA (TPG) z Krakowa.

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której nabędzie 100% akcji The Polished Group SA (TPG) z Krakowa. Wartość transakcji szacowana jest na 1 mln zł. W ramach kontraktu, kadra kierownicza TPG, składająca się z dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki, uzyska opcje nabycia w przeciągu pięciu lat łącznie 377,4 tys. akcji Prokomu. Wykonanie opcji będzie ściśle uzależnione od realizacji zadań postawionych przed TPG i wyników jej działalności.

TPG opracowuje programy do zarządzania informacją opierając się na sztucznej inteligencji i technologii GIA (Guided Information Access). W 1995 r. firma stworzyła program Angel, który umożliwiał wyselekcjonowanie adresów internetowych mogących interesować konkretnego użytkownika. TPG jest także autorem aplikacji wwwDigger, umożliwiającej ściąganie stron internetowych w tle.

Jest to już druga inwestycja Prokomu w spółkę zajmującą się działalnością internetową. Latem tego roku gdyńska firma przejęła 25% udziałów w Wirtualnej Polsce, z którą The Polished Group ma współpracować przy rozwoju usług i produktów internetowych.