Prokom pomaga szkołom

Prokom Software podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę sprzętu komputerowego do 110 pracowni internetowych w gimnazjach. Wartość przekazanego sprzętu wynosi prawie 8 mln zł.

Prokom Software podpisał w sierpniu umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej (MEN) na dostawę sprzętu komputerowego dla 110 gimnazjów w Polsce. Zlecenie MEN-u obejmuje pracownie internetowe tzw. Regionu III, czyli szkoły w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. W ramach kontraktu Prokom Software SA zapewni dostawę sprzętu, instalację oraz integrację pracowni komputerowych i ich przyłączenie do Internetu. Wartość brutto kontraktu z MEN-em wynosi 7,94 mln zł.

We współpracy z firmą Combidata, Prokom przeprowadzi również specjalistyczne szkolenia informatyczne dla nauczycieli, opiekunów pracowni oraz dyrektorów gimnazjów. Wszystkie pracownie mają być gotowe do użytku do końca października br. Będą składać się z serwera, 15 stanowisk komputerowych i 4 centrów multimedialnych.

Zobacz również:

Obecny projekt jest kolejnym, jaki Prokom realizuje na zlecenie ministerstwa. W 2000 r. Prokom Software w ramach programu "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum" wyposażył 815 pracowni komputerowych. Spółka wzięła również udział w programie "Pracownia internetowa w każdej gminie" i wyposażyła w sprzęt komputerowy ponad 500 pracowni komputerowych w gminnych szkołach podstawowych w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.


TOP 200