Prokom obsłuży Pekao S.A.

Prokom Software podpisał z Grupą Pekao SA umowę, na mocy której zinformatyzuje działalność powierniczą banku.

Prokom Software podpisał z Grupą Pekao SA umowę, na mocy której zinformatyzuje działalność powierniczą banku. Jest to trzeci w tym roku kontrakt Prokomu, związany z sektorem usług kapitałowych. Wcześniej firma podpisała umowy z Domem Inwestycyjnym BRE Bank SA (na wdrożenie kompleksowego systemu obsługi domu inwestycyjnego) i Bankiem Zachodnim SA we Wrocławiu.

Od połowy marca br. w centrali Pekao SA trwają prace wdrożeniowe systemu Promak-Powiernik. Ma on umożliwić kompleksową obsługę operacji związanych z prowadzeniem rejestru aktywów klientów, w skład których mogą wchodzić wszystkie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu publicznego.


TOP 200