Prokom informatyzuje Police SA

Prokom Software SA poinformował o podpisaniu umowy z Zakładami Chemicznymi Police SA na stworzenie systemu informatycznego opartego na platformie mySAP.com. Dodatkowo umowa obejmuje stworzenie infrastruktury informatycznej na bazie sprzętu i oprogramowania IBM.

Prokom Software SA poinformował o podpisaniu umowy z Zakładami Chemicznymi Police SA na stworzenie systemu informatycznego opartego na platformie mySAP.com. Dodatkowo umowa obejmuje stworzenie infrastruktury informatycznej na bazie sprzętu i oprogramowania IBM. Wartość kontraktu przekracza 11 mln zł. Obecnie podstawowym systemem wspierającym działalność zakładów jest autorski system Prokomu, działający w środowisku Unix z bazą danych Informix 4GL.

Prokom w ramach umowy dostarczy i wdroży następujące moduły mySAP.com: finansowo-księgowy, rachunkowość zarządczą, środki trwałe, kadry i płace, gospodarkę materiałową, sprzedaż i dystrybucję, planowanie produkcji oraz remonty. Infrastruktura informatyczna IBM, która zostanie zaimplementowana w zakładach obejmie klaster dwóch serwerów IBM eServer pSeries 660 oraz system centralnego składowania danych -Tivoli Storage Manager 4.2 z biblioteką taśmową IBM Ultrium. Police SA korzystać będą z platformy bazodanowej DB2.

Zobacz również:

Zakończenie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2004 roku.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200