Prokom informatyzuje Pocztę Polską

W ramach kontraktu zawartego z Postdata SA, spółka wykona usługi informatyczne o wartości 70 mln zł.

Prokom Software SA jest kolejną firmą, która będzie uczestniczyć w rozbudowie infrastruktury informatycznej Poczty Polskiej. Firma zawarła ze spółką Postdata kontrakt na dostawę usług i rozwiązań informatycznych o wartości 70 mln zł netto. Umowa ma zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy. Postdata SA jest w 49-proc. własnością Prokomu. Pozostałe 51-proc. akcji należy do Poczty Polskiej.

Zobacz również:


TOP 200