Prokom i ZUS zawarły drugą ugodę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci Prokomowi kolejne 34 mln zł za obsługę systemu KSI ZUS w latach 1999-2001. Łączna wartość roszczeń Prokomu z tego tytułu przekraczała 144 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci Prokomowi kolejne 34 mln zł za obsługę systemu informatycznego w okresie od lipca 1999 do października 2001 r. Prace te nie były objęte kontraktem na komputeryzację ZUS zawartym w 1997 roku. W związku z tym integrator domagał się dodatkowych 144 mln zł za wykonane usługi.

Na mocy zawartej wczoraj ugody ZUS wypłaci kwotę 33,9 mln zł powiększoną o VAT, lecz bez odsetek za zwłokę (wyniosłyby one 1,5 mln zł). Obecna ugoda dotyczy prac wykonanych przez Prokom w Centralnym Ośrodku Przetwarzania danych ZUS.

Zobacz również:

  • Data center jako źródło ogrzewania dla domów
  • W tych krajach mobilny internet jest najtańszy

Na mocy poprzedniej ugody, jaką strony zawarły w marcu br., ZUS zobowiązał się już wypłacić Prokomowi 32 mln zł plus VAT, za pracę wykonane w tym okresie przez firmę w terenowych ośrodkach Przetwarzania Danych ZUS.

W ramach obecnego roszczenia Prokom będzie domagał się zapłaty kolejnych 55 mln zł za świadczone w „spornym okresie” usługi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200