Prokom dokupuje akcje Softbanku

Aleksander Lesz, prezes i założyciel Softbanku, sprzeda Prokomowi Software ok. 7% akcji swojej firmy.

Aleksander Lesz, prezes i założyciel Softbanku, sprzeda Prokomowi Software ok. 7% akcji swojej firmy.

Wartość transakcji, która ma się odbyć 10 kwietnia br., wyniesie prawie 19 mln zł. Dzięki temu Prokom będzie w posiadaniu 23,21% akcji Softbanku. Do Aleksandra Lesza będzie należało jeszcze 12,42% akcji spółki.

Prokom dokupuje akcje Softbanku

Najwięksi akcjonariusze Softbanku po 10 kwietnia br. (w %)

Aleksander Lesz zapewnia, że - mimo zmian w akcjonariacie - na razie nie jest planowana zmiana na stanowisku prezesa Softbanku. Zaprzecza tym samym pogłoskom o powołaniu na to stanowisko Mirosława Szturmowicza, wiceprezesa Prokomu. Dotąd jedynie Adam Dąbkowski z działu finansowego gdyńskiej spółki znalazł się w zarządzie Softbanku. Ryszard Krauze, prezes Prokomu, wszedł natomiast do Rady Nadzorczej warszawskiej firmy.

W październiku 2002 r. Prokom zobowiązał się kupić od Aleksandra Lesza całość należących do niego ok. 5,7 mln akcji spółki, stanowiących ponad 32% kapitału Softbanku. Transakcje miały być przeprowadzane etapami, tak by nie trzeba było ogłaszać wezwania na zakup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Pod koniec grudnia 2002 r. Prokom nabył pierwszy pakiet akcji Softbanku (ok. 10%), płacąc za niego 24,5 mln zł. Firma ma czas na przejęcie pozostałych akcji należących do Aleksandra Lesza do 6 grudnia br. Do tego dnia Aleksander Lesz ma również prawo zażądać odkupienia należących do niego akcji (tzw. opcja put), ale za kwotę nie większą niż 30,8 mln zł, a więc tylko ok. 11,5% akcji z posiadanych obecnie 19,4%. Z tej opcji skorzystał przy sprzedaży 7% pakietu akcji.

Przedstawiciele Softbanku podali również, że prawo do przejęcia ok. 3% akcji należących do Aleksandra Lesza przysługuje funduszowi Nihonswi.


TOP 200