Prokom Software kupi większościowy pakiet udziałów Safe Computing

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której kupi 51% udziałów warszawskiej spółki Safe Computing. Wartość transakcji jest szacowana na 186 tys. USD. Aby doszła ona do skutku, niezbędna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prokom Software zawarł umowę, na podstawie której kupi 51% udziałów warszawskiej spółki Safe Computing. Wartość transakcji jest szacowana na 186 tys. USD. Aby doszła ona do skutku, niezbędna jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawową działalnością Safe Computing jest zabezpieczanie i szyfrowanie danych w sieciach komputerowych i w Internecie.


TOP 200