Projekty w toku

Przegląd projektów informatycznych realizowanych i niedawno zakończonych w polskich instytucjach finansowych

Przegląd projektów informatycznych realizowanych i niedawno zakończonych w polskich instytucjach finansowych

Bank BPH Były zmiany, będą zmiany

Jesienią 2000 r. powstał System Informacji Zarządczej (SIZ), opracowany wspólnie z krakowską firmą Sawan, należącą do grupy Softbanku. Wykorzystuje on technologię i narzędzia SAS Institute, umożliwiając m.in. dostęp do raportów i analiz za pomocą przeglądarki.

W lutym br. zakończył się kolejny etap modyfikacji systemu bankowości elektronicznej Sez@m. Będące jego podstawą oprogramowanie EDICash Online zastąpiono systemem DRQ XML Switch. Ponadto istniejący interfejs wykorzystujący komponenty ActiveX został zastąpiony apletem Javy.

W ciągu pół roku BPH wybierze system gospodarki własnej - prawdopodobnie będzie to SAP lub Oracle. Aktualnie w każdym oddziale banku działa oprogramowanie kadrowo-płacowe Kali autorstwa MacroSoftu. Trwają prace nad jego centralizacją. Jest jednak prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości bank zakupi nowy, scentralizowany system kadrowo-płacowy.

BPH wykorzystuje działający w trybie klient/serwer system Profile firmy Sanchez - wdrożenie zakończono w połowie 1999 r. Trwają prace nad jego integracją z systemem Profile, działającym w PBK - oba banki mają połączyć się w połowie roku. W latach 2003-2004 w połączonych bankach BPH/PBK zostanie wdrożony nowy system bankowy, nad którym pracują obecnie specjaliści z niemieckiego HypoVereinsbanku - właściciela obu instytucji.

Invest-Bank Wielka migracja

Większość używanych przez bank systemów jest aktualnie przenoszona na platformy: Oracle 8i i Windows NT 4.0. Proces jest trudny i pracochłonny, gdyż prawie wszystkie systemy działają w układzie oddziałowym. Bank zbudował już jednak sieć rozległą, która w dalszej przyszłości pozwoli mu na wdrożenie systemu scentralizowanego.

Najbardziej zaawansowane są prace migracyjne nad systemem transakcyjnym Sokrates, przechowującym informacje o kontach klientów. Podobny los czeka w najbliższym czasie system księgowości analitycznej MiniSob, wykonany przez BCI z Krakowa jeszcze w 1991 r., oraz system do obsługi kredytów. W Invest-Banku trwa również pierwsze w Polsce wdrożenie systemu sprawozdawczości obowiązkowej i zarządczej SPID, zastępującego dwa wcześniejsze systemy ComputerLandu - RABA i BAKIS.

W marcu 2001 r. zakończy się wdrożenie nowego systemu analitycznego. Stary, stworzony przez bankowych informatyków za pomocą narzędzi i bazy danych Centura zostanie zastąpiony hurtownią danych Cognos, współpracującą z bazą Oracle na platformie Sun Solaris. W projekcie bierze udział ComArch. W tym roku bank zamierza także zlecić na zewnątrz stworzenie systemu do bankowości elektronicznej, który obsługiwałby zarówno usługi home banking, jak i kanał internetowy.

PKO BP SA Z oddziału do centrali

Od początku 2000 r. w banku działa System Gospodarki Własnej wykonany przez ComputerLand w technologii Oracle. W ubiegłym roku PKO BP zakupił także System Informacji Zarządczej, stworzony za pomocą narzędzi SAS Institute przez firmę Sawan.

W lutym 2000 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji na temat wdrożenia scentralizowanego systemu bankowego Systematics amerykańskiej firmy Alltel. Został on już wybrany wcześniej przez konkurenta - Pekao SA. Negocjacje dotyczące szczegółów wdrożenia, prowadzone bezpośrednio z producentem, miały zakończyć się jeszcze w pierwszej połowie 2000 r., kontrakt nie został jednak podpisany do dzisiaj. W tym czasie do końca 2001 r. bank zamierza zaoferować tzw. odmiejscowienie rachunków ROR.

Na początku grudnia ub.r. PKO BP uruchomił system bankowości internetowej. Wykonał go Softbank na podstawie swojego oprogramowania Netbank Web. Do zdalnego rozpoznawania klientów banku używane są tokeny Active Card.

W lutym 2001 r. PKO BP podpisał z ComputerLandem warty 5 mln zł kontrakt na wdrożenie systemu Flexcube firmy i-flex (dawniej Citigroup Information Technology Industries) w zakresie gospodarki pieniężnej.


TOP 200