Projekty na trudne czasy

Jak więc się do tego zabrać

Projekty na trudne czasy

Najważniejsze strategiczne inicjatywy

Przedstawiciele firm konsultingowych uważają, że nie ma w zasadzie takiego kryterium jak minimalna wielkość firmy, która może korzystać z usług doradczo-wdrożeniowych. Istotny jest tylko zwrot z inwestycji, którą dane przedsiębiorstwo chce uzyskać. "Wielkość firmy niekoniecznie przekłada się na skalę projektu. Dla klienta naturalnym kryterium jest opłacalność tego rodzaju usługi. Jeżeli wartość korzyści przekracza koszty usługi, wykorzystanie partnera zewnętrznego jest całkowicie zasadne" - mówi Piotr Wolski.

Co więc powinna uwzględnić firma, która chce zaprojektować system IT czy opracować strategię w tym zakresie? Maciej Wiśniewski przedstawia klientom w takich sytuacjach krótką receptę. Po pierwsze firma powinna określić cel, który ma być osiągnięty. Potem policzyć zwrot z takiej inwestycji. Musi też nominować najlepszych ludzi do takiego projektu. Wreszcie wybrać dostawcę, który zagwarantuje realizację projektu i da firmie podstawy do osiągnięcia celów. "Oferent najtańszy nie jest zazwyczaj najlepszy. Wskaźnik oferta/koszt prowadzenia prac powinien być częścią rachunku ekonomicznego prowadzonej inwestycji" - podkreśla.

Z kolei Piotr Wolski zwraca uwagę, że projekt techniczny infrastruktury IT, a tym bardziej faza inwestycyjna, powinny być wynikiem kompletnej analizy wymagań biznesowych, operacyjnych i technologicznych. Zakres takiej analizy powinien w szczególności obejmować strategię BCP (Business Continuity Plan), umowy SLA (Service Level Agreement), a także analizę dostępnych technologii, w tym np. wirtualizacji - które znacząco wpływają na efektywność i jakość działania informatyki w przedsiębiorstwach. Zdaniem Borysa Stokalskiego, w takich sytuacjach na ogół w lepszej sytuacji są firmy, które wdrażają system IT od podstaw niż go reorganizują. "Przyznają to na ogół menedżerowie, którzy mają okazję informatyzować swoje organizacje od podstaw. Nie ma potrzeby podejmowania wielu kompromisów związanych z zastanym otoczeniem organizacyjnym i technologicznym, kompromisów utrudniających szybką realizację założonych celów" - mówi.

Wreszcie, co nie dla wszystkich okazuje się tak do końca oczywiste, przed ostatecznym podpisaniem kontraktu zawsze warto sprawdzić kompetencje usługodawcy, doświadczenia w realizacji podobnych projektów i referencje.

Jakie inwestycje w czasach kryzysu?

  • Usługi doradcze prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania IT (np. wprowadzenia dobrych praktyk zaradczych w tym obszarze).
  • Wdrożenia systemów, które zaowocują zwiększeniem sprzedaży, czy pomogą firmie dotrzeć do nowej grupy klientów.
  • Usługi związane z due-dilligence funkcji IT podczas fuzji i przejęć, których sporo należy się spodziewać, jak i potrzeba opracowania strategii działania takiej połączonej organizacji.


TOP 200