Projekty na świecie

 

Japoński poligon

JAPONIA - Citigroup rozpoczęła testy rozwiązania, umożliwiającego dokonywanie zakupów za pośrednictwem telefonów komórkowych. Testy przeprowadzone w Japonii mają stanowić wstęp do wdrożenia tej technologii we wszystkich placówkach banku, na całym świecie. Użytkownicy będą dokonywać zakupów, wybierając na klawiaturze aparatu unikatowy kod towaru, który będzie się pojawiać w reklamach przeglądanych za pomocą telefonu. Zakup będzie dokonywany poprzez karty kredytowe Dinners Club, firmy przejętej niedawno przez Citigroup. O wyborze Japonii na miejsce testów zadecydowała duża liczba telefonów komórkowych, umożliwiających cyfrowe podłączenie do Internetu. Według IDC, ponad 4 z 49 mln telefonów komórkowych używanych w Japonii jest podłączonych do Internetu. Dla porównania, w USA są to odpowiednio: 500 tys. spośród 77 mln.

Pieniądze w załączniku

USA - Amerykański Bank One uruchomił usługę eMoneyMail. Umożliwia ona przekazywanie kwot do 500 USD za pomocą strony internetowej www.emoneymail. com. Po podaniu adresu poczty elektronicznej osoby, która ma otrzymać pieniądze, oraz jej numeru konta, karty kredy-towej lub debetowej wysłany zostaje list z informacją o przekazaniu pieniędzy. Odbiorca łączy się ze stroną i wskazuje numer karty bądź konta, na który mają zostać przekazane pieniądze. Z usługi mogą także korzystać osoby nie posiadające rachunku w BankOne. Jednym warunkiem nakładanym na użytkowników jest przesyłanie pieniędzy wyłącznie pomiędzy amerykańskimi instytucjami finansowymi.

Praca grupowa

ŚWIAT - Financial Services Technology Consortium (FSTC), organizacja zrzeszająca banki, firmy badawcze i agencje rządowe, opracowała model procesu autentykacji, który pozwala instytucjom finansowym na dostarczanie nowych usług. Model nazywany Financial Agent Secure Transaction ma umożliwić m.in. identyfikację użytkowników oraz gwarantowanie płatności. Według przedstawicieli FSTC, opracowywany projekt pilotowy ma doprowadzić do stworzenia kompletnego rozwiązania, opartego na technologiach XML.

Bezpieczeństwo na fali

IZRAEL - Firma ComSense Technologies z Izraela stworzyła technologię, umożliwiającą kontrolę dostępu za pomocą hasła głosowego. Głównym elementem systemu jest standardowej wielkości karta plastikowa z procesorem kryptograficznym, mikrogłośnikiem i baterią. Naciskając znajdujący się na karcie miniaturowy przycisk, jej właściciel wypowiada głośno hasło. Karta przechwytuje dźwięk i na jego podstawie wysyła do umieszczonego w komputerze mikrofonu niesłyszalny dla ucha ludzkiego sygnał-hasło. Firma liczy, że technologią tą uda się jej zainteresować międzynaro- dowe organizacje płatnicze - obecnie testuje ją m.in. Visa International.

Maszyna zrozumie

USA - Działające w USA internetowe biuro maklerskie DLJdirect zastąpi w ciągu kilku miesięcy wykorzystywany dotychczas system typu IVR (Interactive Voice Response) nowym rozwiązaniem, które będzie wykorzystywać technologię rozpoznawania głosu. Zamiast wciskać klawisze na klawiaturze telefonu, klient będzie mógł zwyczajnie powiedzieć np. "chcę kupić 100 akcji firmy A". Oprogramowanie powtórzy zlecenie i jeśli zostanie ono potwierdzone, zrealizuje transakcję. Przedstawiciele twierdzą, że nowy system będzie posiadał taką samą funkcjonalność jak dotychczasowy, ale będzie łatwiejszy w obsłudze. Pozwoli to na zmniejszenie liczby rozmów przekierowywanych do operatora (z 25% do 10%). Analitycy twierdzą, że systemy IVR, wykorzystujące technologię rozpoznawania mowy, mogą być stosowane przez firmy maklerskie. Z systemów takich korzystają także takie biura maklerskie, jak: Charles Schwab, Fidelity Investments i TD Waterhouse Group.


TOP 200