Projekty do realizacji

Na 466 wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego (zadanie 1.5 ZPORR), złożonych do końca 2005 r., akceptację zarządów województw uzyskały jedynie 92 projekty. Na ich realizację wydanych zostanie ze środków europejskich 374 mln zł.

Na 466 wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego (zadanie 1.5 ZPORR), złożonych do końca 2005 r., akceptację zarządów województw uzyskały jedynie 92 projekty. Na ich realizację wydanych zostanie ze środków europejskich 374 mln zł.

Jak wynika z raportu "Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach", przygotowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", wśród zatwierdzonych do refinansowania projektów najwięcej jest przygotowanych przez urzędy miast (25), urzędy gmin (18) i starostwa powiatowe (16). Najwięcej funduszy dostaną jednak urzędy marszałkowskie - prawie 105 mln zł, miasta niewiele mniej - ok. 103 mln zł, a urzędy gminne tylko 8,75 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwie lubelskim (85), a najmniej w opolskim (4).

Projektem o najwyższym budżecie zaakceptowanym do realizacji w ramach działania 1.5 ZPORR jest budowa Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej.

Projekty do realizacji

Typy projektów zaplanowane do realizacji przez samorządy w latach 2007-2013

Jej wartość wynosi prawie 77 mln zł, z czego 88% pochodzić będzie ze środków unijnych. W skali kraju stanowi to 11% wszystkich funduszy wydanych na działanie 1.5. Najmniejszy z kolei budżet ma projekt Akademii Morskiej ze Szczecina. Na utworzenie czytelni multimedialnej uczelnia potrzebuje jedynie 80 tys. zł. Spośród wniosków złożonych przez administrację publiczną najniższy budżet ma zgłoszony przez gminę Raniżów w województwie podkarpackim projekt przygotowania instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów. Urząd gminy potrzebuje na to 100 tys. zł. Generalnie największą grupę projektów stanowią działania o relatywnie niskim budżecie - poniżej 1 mln zł.

Najwięcej dofinansowanych z funduszy strukturalnych przedsięwzięć dotyczy budowy sieci informatycznych w urzędach i wyposażenia ich w sprzęt komputerowy. Następne najbardziej popularne projekty dotyczą budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu i wdrożenia e-usług dla mieszkańców. Dużym powodzeniem cieszą się także przedsięwzięcia z zakresu systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Niewiele zaś jest projektów związanych z inwestycjami w systemy wspomagania zarządzania czy wdrożenia podpisu elektronicznego. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w żadnym z województw nie będą realizowane projekty e-usług dla przedsiębiorców.

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wynika, że w latach 2007-2013 samorządy lokalne planują przede wszystkim inwestycje dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów oraz poprawy wyposażenia urzędów w sprzęt komputerowy i infrastrukturę sieciową. W mniejszym stopniu będą zainteresowane uruchamianiem e-usług dla ludności i przedsiębiorców. Tylko w pięciu województwach opracowano dotychczas strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego bądź informatyzacji. Żadne z województw nie ma jednak takiej strategii na lata 2007-2013.

3,9 mld zł zamierzają przeznaczyć w latach 2007 -2013 samorządy na projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200