Projektowanie z Corelem

Corel wprowadza na rynek kolejny pakiet typu CAD, używający technologii wektorowej.

Corel wprowadza na rynek kolejny pakiet typu CAD, używający technologii wektorowej.

Corel Corp. wprowadza na rynek oprogramowanie CAD (Computer Aided Design - projektowanie wspomagane komputerowo) - pakiet CorelCAD 1.0. Produkt jest oparty na kodzie źródłowym DesignCAD 3D firmy American Small Business Computers. Obecnie testowana jest końcowa wersja beta pakietu.

Na pierwszy rzut oka CorelCAD wygląda podobnie jak CorelDraw: próbki kolorów na dole ekranu, ikony z narzędziami po prawej stronie i rozwijane okienka dialogowe. Produkty te łączy jedna cecha - są oparte na technologii wektorowej (obiekty graficzne), a nie na grafice rastrowej, na której bazuje CorelPaint.

Zasadnicza różnica między pakietami polega na tym, że CorelCAD pozwala budować grafikę trójwymiarową i robi to rzeczywiście bardzo dobrze. Na przykład opcja ObjectSnap pozwala umieszczać jeden obiekt graficzny dokładnie w środku innego obiektu. CorelCAD oferuje też bardzo przydatną opcję, której nie ma AutoCAD: podgląd położenia obiektów pracujący w trybie Snap (pojawia się wtedy na ekranie grube okienko koloru różowego, które wskazując położenie obiektu, ułatwia pracę projektantów grafiki).

CorelCAD zawiera Corel Dream 3D (budowanie ilustracji trójwymiarowych na bazie rysunków eksportowanych z CorelDraw), Color Multimedia Manager (zarządzanie plikami, ilustracjami i symbolami graficznymi) oraz Corel Script (pisanie poleceń makro, które przyspieszają wykonywanie powtarzanych często operacji).

Program pozwala rysować zarówno dwuwymiarowe elementy (linie, krzywe Beziera, koła, łuki , elipsy i wielokąty), jak i trójwymiarowe obiekty (powierzchnie i bryły). Trójwymiarowe bryły mogą być tworzone w postaci dwuwymiarowej siatki także z wypełnieniem. Podstawowe bryły (ostrosłupy, cylindry itd.) są formowane na bazie elementów pierwotnych - elipsa, sfera, wielobok lub prostokąt. Pewne zdziwienie budzi jednak brak elementów, takich jak klin i torus.

Obiekty trójwymiarowe

CorelCAD buduje obiekty trójwymiarowe w sposób zbliżony do innych pakietów tego rodzaju - najpierw należy narysować obiekt dwuwymiarowy i przekształcić go (obracając lub przesuwając jeden z elementów obiektu wzdłuż osi trzeciego wymiaru) na obiekt trójwymiarowy. Użytkownik może przy tym łączyć w jeden obiekt pierwotne elementy 3D, przywołując polecenia wykonania operacji logicznych. Używając tej metody, można np. wydrążyć otwór w obiekcie wycinając z niego cylinder lub dołączyć do obiektu - przywołując stosowne polecenie Boole'a - różne elementy z zewnątrz. CorelCAD nie pozwala niestety edytować grafiki trójwymiarowej na podstawie hierarchii obiektów, tak jak to robią np. TriSpectives (3Eye Inc.) i MicroStation Modeler (Bentley Systems Inc.).

Program oferuje siedem różnych opcji renderingu, od podstawowych (zwykłe cieniowanie), do bardzo wyrafinowanych (oświetlanie obiektu promieniami padającymi pod różnymi kątami).

Przy budowaniu obiektów trójwymiarowych najwięcej kłopotów zwykle sprawia sam interfejs, ponieważ system wejścia (mysz) i wyjścia (ekran) systemu komputerowego pracują w trybie dwuwymiarowym. Aby ułatwić operacje wykonywane w trzech wymiarach, CorelCAD wyświetla kursor w trzech kolorach: kolor czarny - oś x, kolor czerwony - oś y i kolor zielony - oś z. Szkoda tylko, że kolor tych kursorów nie zmienia się w przypadku operowania po ujemnej lub dodatniej stronie osi. Polecenie Insert pozwala definiować położenie kursora na każdej z trzech osi przez wpisanie względnej lub absolutnej wartości współrzędnych.

Zaletą CorelCAD są funkcje do budowania grafiki 3-wymiarowej. Mnogość dostępnych narzędzi powoduje, że pakiet ma duże szanse zdobyć uznanie w oczach profesjonalistów - konstruktorów i projektantów. Jeśli komuś zależy bardziej na tworzeniu grafiki dwuwymiarowej, to Corel Corp. sprzedaje od niedawna pakiet Corel Visual CAD zakupiony przez Corela wraz z firmą Numera Software Corp.

Rynek oferuje obecnie wiele popularnych, tanich (poniżej 500 USD) pakietów typu CAD. Źaden z nich nie zagroził - jak do tej pory - niekwestionowanemu liderowi, jakim jest AutoCAD, choć jest to produkt dość drogi (ok. 4000 USD). Być może CorelCAD 1.0 przełamie tę hegemonię - cena katalogowa pakietu wynosi tylko 695 USD, a jednocześnie Corel jest firmą mającą rozbudowaną sieć dystrybutorów i duże doświadczenie w marketingu. MSP, które jest jednym z

dystrybutorów produktów Corel Corp. w Polsce, nie wie jeszcze, kiedy pakiet będzie dostępny i jaka będzie jego cena.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200