Projektowanie programów obiektowo orientowanych

Od tego numeru rozpoczynamy publikacje fragmentów książek godnych, naszym zdaniem polecenia, które właśnie ukazały się na rynku lub ukażą się na nim w najbliższym czasie. W związku z tym zapraszamy wydawnictwa do współpracy, oczekując zapowiedzi wydawniczych i egzemplarzy sygnalnych.

Od tego numeru rozpoczynamy publikacje fragmentów książek godnych, naszym zdaniem polecenia, które właśnie ukazały się na rynku lub ukażą się na nim w najbliższym czasie. W związku z tym zapraszamy wydawnictwa do współpracy, oczekując zapowiedzi wydawniczych i egzemplarzy sygnalnych.

Dzisiaj zamieszczamy I część fragmentów książki Jerzego Grębosza Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo wydanej przez Oficynę Kallimach.

Książka w sposób prosty i przystępny wprowadza czytelnika w fascynujący świat programowania obiektowo orientowanego. Autorowi udało się sprostać niełatwemu zadaniu, jakim było napisanie podręcznika, który może być czytany zarówno przez zawodowego informatyka, jak i przez programistę-amatora znającego tylko język BASIC. Niewątpliwie pomogła mu w tym praktyka, jaką wyniósł pracując w charakterze programisty w Berlinie Zachodnim.

Zaletą książki jest umiejętne przekazywanie wiedzy. Czytelnik już po przeczytaniu pierwszego rozdziału zapoznaje się z prostym, ale kompletnym programem w języku C++. Czytając kolejne rozdziały może pogłębić wiedzę, niezbędną do tworzenia bardziej złożonych programów.

Książkę kończy niezwykle ciekawy rozdział poświęcony tematowi z reguły pomijanemu przez innych autorów - jak zastosować nowo opanowaną technikę obiektowo orientowaną przy projektowaniu własnego programu. Fragment właśnie tego rozdziału przedrukowujemy.


TOP 200