Projekt w chmurze czy chmura w projekcie?

Co i dla kogo w chmurze?

Dla rozważań związanych z przydatnością usług w chmurze dla zarządzania projektami w firmie należy wyraźnie rozdzielić trzy perspektywy, od specjalistycznej do strategicznej: wytwarzania produktów projektu przez specjalistów branżowych, kierowania projektem przez kierownika projektu, kierowania zbiorem projektów przez dysponenta zasobów firmy. Przypatrzmy się, czego potrzebuje każdy z ww. poziomów zarządzania projektami:

- Poziom wytwórczy, kierownika zespołu - potrzebuje wsparcia w wykonywaniu zadań specjalistycznych branży, w której operuje projekt, czyli technologicznego modelu tworzenia produktu specjalistycznego. Wsparcia zarządzania zespołem, planowania na poziomie zadań, monitorowania luki między celem a stanem bieżącym wytwarzania. Komunikowania, reagowania na zmiany, symulowania efektów zmian.

- Poziom operacyjnego kierowania projektem - potrzebuje wsparcia w zakresie planowania projektu, przeglądania postępów, zarządzania zmianą, konfiguracją produktów zarządczych i specjalistycznych, zarządzania okazjami i zagrożeniami, raportowania i komunikacji w projekcie.

Zobacz również:

  • EY: transformacja cyfrowa wciąż priorytetem dla firm
  • Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud
  • Jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych AI, ten chmurowy system nie ma sobie równych

- Poziom strategiczny, kierowania zbiorem projektów - osoba decydująca o kierunku działań potrzebuje wsparcia w cyklu planistycznym w obszarach: kontekstowego identyfikowania możliwości, kategoryzowania inicjatyw, priorytetyzowania ich, równoważenia planów. W cyklu realizacyjnym potrzebuje zaś wsparcia w zakresie zarządzania korzyściami, finansami, ryzykiem i zasobami.

Analizując usługi w chmurze, najłatwiej odnaleźć te, które wspierają kierowników zespołów i kierowników projektów. Mnogość oferty w tym zakresie jest bezkresna i tak samo dynamicznie się rozwija, a najrozmaitsze portale analityczne prześcigają się w porównywaniu możliwości funkcjonalnych poszczególnych usług. Osobnym zagadnieniem jest wybór atrybutów do porównań i te właśnie koncentrują się głównie na cechach istotnych dla poziomu operacyjnego i wytwórczego. Najtrudniej odnaleźć te, które wspierają poziom strategicznego kierowania projektami. Dlaczego? Ponieważ jest to element specyficzny dla organizacji, jej roli na rynku, pozycji, stanu dojrzałości w zarządzaniu projektami.


TOP 200