Projekt ustawy o informatyzacji ma być gotowy jesienią

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, zapowiedział, że gotowe są założenia ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Będą teraz wysłane do resortów i partnerów społecznych. Nowa ustawa ma umożliwić od połowy 2013 r. start nowej formy elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Nowe przepisy mają uprościć i zmienić relacje między obywatelem, podmiotami gospodarczymi a urzędami. Każdy urząd będzie musiał mieć elektroniczną skrzynkę podawczą. Korespondencja elektroniczna ma się stać standardem. Jeśli urząd będzie miał dane obywatela czy podmiotu gospodarczego, będzie mógł mu zaproponować kontakt drogą elektroniczną. Podobnie obywatel będzie mógł zaproponować urzędowi elektroniczną formę kontaktu.

Urzędy mają dysponować ujednoliconymi formularzami elektronicznymi. Boni podkreślił, że w postępowaniu administracyjnym i w relacjach z urzędami obywatel powinien móc śledzić swoją sprawę online.


TOP 200