Projekt lata '69

Wood & Company wzbogaca pakiet usług maklerskich o ofertę dla klientów indywidualnych. Firma zamierza stworzyć internetowe biuro maklerskie zintegrowane z call center.

Wood & Company wzbogaca pakiet usług maklerskich o ofertę dla klientów indywidualnych. Firma zamierza stworzyć internetowe biuro maklerskie zintegrowane z call center.

Działająca od dziewięciu lat w Europie Środkowej i Wschodniej firma Wood & Company specjalizowała się dotychczas w obsłudze dużych firm i instytucji finansowych. Przed kilkunastoma miesiącami w polskim oddziale Grupy Wood & Company podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty o usługi maklerskie dla klientów indywidualnych. Zdecydowano się na stworzenie internetowego biura maklerskiego zintegrowanego z call center i usługami świadczonymi za pośrednictwem WAP. Jeżeli polski projekt będzie cieszył się popularnością, usługi tego typu będą świadczone także przez pozostałe oddziały Wood & Company. "Liczbę potencjalnych klientów w Polsce obliczamy na ok. 200 tys., z czego połowa nie korzystała dotychczas z usług biur maklerskich. Liczymy na to, że jeszcze w tym roku zdobędziemy 4 tys. klientów, z czego co najmniej 2 tys. za pośrednictwem Internetu. Do końca 2001 r. chcemy otworzyć 15 tys. rachunków" - mówi Beata Pałka, prezes zarządu Wood & Company SA.

Ambitny start

Internetowy Dom Maklerski WoodStock jest jednym z bardziej zaawansowanych technologicznie tego typu projektów realizowanych w Polsce - twierdzą przedstawiciele biura maklerskiego. Klienci otrzymali możliwość składania zleceń i sprawdzania rachunków inwestycyjnych za pośrednictwem Internetu i telefonów analogowych, a za kilka tygodni także telefonów komórkowych. Wchodząc na strony internetowe biura, uzyskują także dostęp do raportów opracowywanych przez specjalistów z Wood & Company, a za pośrednictwem chat room mogą skontaktować się z maklerami i innymi inwestorami korzystającymi z WoodStock. System dostosowano także do wykorzystania możliwości nowego systemu giełdowego Warset.

Projekt ten był również ambitnym zadaniem z organizacyjnego punktu widzenia. Jest to jeden z pierwszych w naszym kraju przykładów wykorzystania technologii informatycznych do wejścia na zupełnie nowy dla firmy segment usług finansowych. Podejmując decyzję o poszerzeniu oferty, zrezygnowano z tradycyjnego modelu usług - punktów obsługi klienta - i w związku z tym nie zawierano porozumień z instytucjami finansowymi mającymi rozbudowaną sieć placówek. Postawiono na Internet i call center, jako podstawowe kanały dotarcia do klientów.

Nadmiar czy rozwaga

Rozwiązanie stworzone na potrzeby internetowego biura maklerskiego oparto na systemie Maestro firmy sp. z o.o. Wykorzystuje ono bazę danych Informixa. W tym systemie realizowane są wszystkie operacje związane z obsługą zleceń i rozliczeń. Maestro dodatkowo wymienia dane z bazą Oracle, gdzie umieszczone są informacje o posiadaczach rachunków maklerskich. Proces wymiany danych odbywa się przy zastosowaniu monitora transakcji BEA Tuxedo. Klient wchodzący na strony WWW wprowadza swój NIP, PIN, a także kombinację cyfr stworzonych przy użyciu Tokena. Wykonu-jąc określone operacje uaktywnia usługi, które są dostarczane z systemu Maestro za pośrednictwem servletów Javy. Rozwiązanie dodatkowo zintegrowano z systemem telefonicznej obsługi klienta, opartym na produktach firmy Alcatel. W związku z zastosowaniem kilku różnorodnych platform jednym z podstawowych problemów, które pojawiły się podczas realizacji projektu, była integracja wszystkich rozwiązań. Dodatkową trudność stanowił fakt, że każde z zastosowanych rozwiązań pochodziło od innego dostawcy. Sys- tem transakcyjny dostarczyła firma PolSoft, obsługi klientów przez Internet - ComArch SA, telefonicznej obsługi klienta - Alcatel Polska, zaś rozwiązania wykorzystujące WAP - e-point SA.

"Chcieliśmy wybrać najlepsze produkty dostępne na rynku, dlatego musieliśmy skorzystać z usług kilku dostawców. Nie ma w Polsce firmy, która mogłaby samodzielnie poprowadzić taki projekt" - mówi Robert Gosik, jeden z informatyków Wood & Company, zaangażowany w pracę przy projekcie WoodStock.


TOP 200