Projekt goni projekt

Słuchając przedstawicieli ministerstw, można odnieść wrażenie, że informatyzujemy się na potęgę. Projektów IT jest w Polsce wiele. Pytanie, czy mają one inny cel poza samą informatyzacją?

Projekt goni projekt

Obywatele rzadko korzystają z usługi złożenia przez ePUAP wniosku o dowód osobisty. Robi się to co kilkanaście lat. Aby ta platforma była bardziej popularna, chcemy udostępnić na nim nośne usługi, np. możliwość sprawdzenia liczby karnych punktów, które się otrzymało.

Zbigniew Olejniczak, dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Wciąż nie mamy nowego Planu Informatyzacji Państwa, ale - jak pokazały wystąpienia na konferencji Computerworld Państwo 2.0 - projektów IT realizowanych w Polsce i podejmowanych inicjatyw jest bardzo dużo. Mówimy tu o dużych projektach ogólnopolskich. Część z nich jest dopiero inicjatywami, ale pobłogosławionymi przez MSWiA, z szansą na rozpoczęcie w najbliższym czasie. Wiele wciąż jest na etapie przedłużających się przetargów. Część na etapie pilotażów. Są też projekty - np. Ministerstwa Sprawiedliwości - zakończone. Zdarzają się jednak także "czarne owce", takie jak odwołane TETRA i PL.ID.

Wielka popularność e-sądu i e-deklaracji

Wśród projektów zakończonych sukcesem znalazł się zrealizowany właśnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości e-sąd. Dzięki temu systemowi można wnieść sprawę o zapłatę przez Internet. Po 15 miesiącach funkcjonowania e-sądu wpłynęło do niego ponad 1 mln spraw! Ministerstwo pracuje też nad innymi ułatwieniami dla obywateli.

Choć migracja ksiąg wieczystych do systemu elektronicznego wciąż trwa, to w czerwcu 2010 r. resort sprawiedliwości uruchomił internetowy dostęp do wszystkich ksiąg wieczystych, które są w systemie elektronicznym. Już ponad 13 mln - z 18 mln wszystkich ksiąg, jakie prowadzi wymiar sprawiedliwości - jest prowadzonych wyłącznie w formie elektronicznej. Po 10 miesiącach z możliwości wglądu w księgę wieczystą przez Internet obywatele skorzystali 14 mln razy! "Okazuje się, że było to rozwiązanie bardzo potrzebne nie tylko profesjonalnym pełnomocnikom czy notariuszom, ale i zwykłym obywatelom" - mówił na konferencji Państwo 2.0 Piotr Kluz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od kilku lat możliwy jest też elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy przedsiębiorca, każda osoba prawna, która ma dane w KRS, jest również ujawniona w zasobach KRS w formie elektronicznej. Na razie wydruki z elektronicznego KRS nie mają jeszcze waloru dokumentu urzędowego, ale Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że jeszcze w tym roku się to zmieni. Dla obywateli będzie to oznaczało, że nie będą się musieli fatygować do sądu, by otrzymać odpis z KRS. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mówią, że e-sąd cieszy się tak dużą popularnością, bo zrezygnowali oni z obowiązku stosowania przez wnoszących sprawy drogiego podpisu elektronicznego.

Wcześniej uczyniło tak Ministerstwo Finansów w przypadku e-Deklaracji. Te zresztą od 2008 z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Na początku kwietnia podatnicy wysłali już przez Internet 464 tys. formularzy PIT.

e-Zdrowie w prototypie

O postępach w projektach związanych z e-Zdrowiem mówił na konferencji Państwo 2.0 Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Poinformował on, że w ramach trwającego od 2007 r. projektu P1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych przeprowadzono 41 ekspertyz, rozstrzygnięto 80 postępowań, a 12 wciąż trwa. Efekty? Odebrano I i II etap prototypu e-Recepty, a 17 marca 2011 r. w Lesznie odbyła się konferencja inaugurująca wdrożenie systemu e-recepty w powiecie leszczyńskim. Pod koniec 2010 r. odebrano też prototyp Systemu Analiz, Statystyk i Raportów. Trwają szkolenia z narzędzi hurtowni danych oraz migracja na zakupioną infrastrukturę sprzętową dla serwerowni centralnej P1.


TOP 200