Projekt badawczy dla wojska

ABG SPIN będzie pracować nad rozwiązaniem z zakresu zaawansowanych metod i technik tworzenia świadomości sytuacyjnej na polu walki.

ABG SPIN będzie pracować nad rozwiązaniem z zakresu zaawansowanych metod i technik tworzenia świadomości sytuacyjnej na polu walki.

Jest ona jednym z filarów nowoczesnych koncepcji prowadzenia działań zbrojnych znanych jako sieciocentryczne - Network Centric Warfare, a projekt jest związany z podobnymi pracami realizowanymi na rzecz sił zbrojnych państw NATO i Stanów Zjednoczonych. ABG SPIN otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2,3 mln zł. Porozumienie dotyczące realizacji badań firma podpisała z uczelniami wojskowymi.


TOP 200