Projekt FastNICs zakłada, że sieci komputerowe kolejnej generacji będą pracować 100 razy szybciej

Amerykańska agencja rządowa DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency - organizacja, która 50 lat temu przyczyniła się walnie do powstania Internetu) podjęła pracę nad niezwykle ambitnym projektem, który ma radykalnie przyspieszyć działanie sieci komputerowych.

Warto przypomnieć, że to właśnie DARPA (czyli Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) rozpoczęła w 1967 roku na zlecenie Departamentu Obrony USA projekt budowy zdecentralizowanej sieci komputerowej, którą nazwano później ARPANET, a która zapoczątkowała rozwój Internetu.

Realizowany przez agencję DARPA projekt nosi on nazwę Fast Network Interface Cards (w skrócie FastNICs) i przewiduje, że po jego wdrożeniu w życie dane będą przesyłane przez sieci komputerowe do 100 razy szybciej niż ma to miejsce obecnie.

Zobacz również:

Jak sama nazwą projektu na to wskazuje, głównym elementem pozwalającym tak radykalnie zwiększyć przepustowość internetowych połączeń mają być sieciowe interfejsy nowej generacji.

Warstwę fizyczną interfejsów sieciowych kolejnej generacji musi wesprzeć oprogramowanie. Dlatego dużą rolę odegrają tu napisane zupełnie od nowa protokoły sieciowe, które będą w stanie wykorzystać w stu procentach możliwości takich superszybkich interfejsów.

Należy przypomnieć, że dostępne obecnie połączenia sieciowe – i to te z najwyższej półki – bazują na technologiach, które są w stanie transmitować dane z szybkością dziesięciu tysięcy milionów bitów na sekundę (10 mld bitów na sekundę, czyli 100 Gb/s).

Naukowcy z DARPA pracują obecnie intensywnie nad stworzeniem najważniejszego elementu projektu FastNICs, czyli interfejsu sieciowego mającego przepustowość rzędu 10 Tb/s. To właśnie takie interesy razem z obsługującym je oprogramowaniem spowodują, że za kilka lat – tu można spekulować, kiedy to dokładnie nastąpi – komputery będą się mogły komunikować ze sobą dużo szybciej.


TOP 200