Projekt EARTH ma umożliwić zmniejszenie zużycia energii w sieciach komórkowych o 70%

Po dwóch i pół roku projekt badawczy EARTH, finansowany częściowo przez Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej (FP7), został pomyślnie zakończony. Czołowe europejskie instytucje badawcze tworzą platformę, która ma umożliwić ocenę zużycia energii przez sieci komórkowe i docelowe zmniejszenie go o 70%.

EARTH (Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies) to projekt, którego celem było badanie sprawności energetycznej systemów komunikacji mobilnej. Konsorcjum 15 największych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców komponentów i infrastruktury oraz instytucji akademickich wyznaczyło sobie wspólny cel — zmniejszenie o 50% zużycia energii przez sieci komunikacji bezprzewodowej czwartej generacji (4G), z jednoczesnym znacznym i stałym zwiększaniem ruchu związanego z bezprzewodową transmisją danych.

Konsorcjum EARTH opracowało różne rozwiązania, od komponentów o większej sprawności w stacjach bazowych po udoskonalenia na poziomie sieci radiowej. Znalazło sposób na efektywne wprowadzanie swoich opracowań do zintegrowanych rozwiązań. Końcowa ocena zintegrowanych rozwiązań EARTH wykazała, że umożliwiają one operatorom zaoszczędzenie nawet 70% energii zużywanej w ich sieciach. Jest to znacznie więcej niż wyznaczony na początku cel 50%. Kluczowe komponenty rozwiązań EARTH zostały wdrożone, zatwierdzone i eksperymentalnie przebadane, w niektórych przypadkach w środowiskach testowych operatora, w rzeczywistych warunkach pracy, co potwierdziło przewidywane oszczędności w praktyce.

Zobacz również:

  • Zmieniająca się rola CIO w kontekście zaostrzonych przepisów UE dotyczących zrównoważonego rozwoju
  • Beyond.pl wdraża 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Projekt wykazał, że dzięki tym oszczędnościom możliwe jest rozbudowanie sieci mobilnych i zaspokojenie zapotrzebowania na przepustowość, które co rok się podwaja, bez zwiększenia emisji CO2. Ten sposób będzie skuteczny do czasu, gdy przełomowe przyszłe rozwiązania, także wskazane przez EARTH, osiągną dojrzałość. Członkami konsorcjum EARTH są: Alcatel-Lucent (koordynator projektu), Ericsson (kierownik techniczny), NXP Semiconductors France, DOCOMO Communications Laboratories Europe GmbH, Telecom Italia S.p.A., CEA, Uniwersytet Surrey, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, imec, Politechnika w Lizbonie (IST), Uniwersytet w Oulu, Techniczno-Ekonomiczny Uniwersytet w Budapeszcie (BME), TTI oraz ETSI.

W maju 2012 r. projekt EARTH otrzymał prestiżową nagrodę 4th Future Internet Award (Internet przyszłości) za istotny wkład w zrównoważony, przyjazny dla środowiska rozwój szerokopasmowej infrastruktury komórkowej oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym. Konsorcjum EARTH odebrało tę nagrodę na końcowym posiedzeniu plenarnym Future Internet Assembly 2012 w Aalborgu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200