Progress oznacza postęp

Dziś kolejna prezentacja systemu zarządzania bazami danych - Progress 7. Podobnie jak przedstawiane już na naszych łamach bazy Informix, Oracle czy Sybase, Progress jest dostępny na wielu platformach sprzętowych i działa pod różnymi systemami operacyjnymi (Unix, VMS, Windows, OS/400, NetWare). W sieciach może korzystać z popularnych protokołów (TCP/IP, SPX/IPX, DECNet) w celu przesyłania danych między serwerem bazy (lub serwerami baz) a aplikacjami klienta.

Dziś kolejna prezentacja systemu zarządzania bazami danych - Progress 7. Podobnie jak przedstawiane już na naszych łamach bazy Informix, Oracle czy Sybase, Progress jest dostępny na wielu platformach sprzętowych i działa pod różnymi systemami operacyjnymi (Unix, VMS, Windows, OS/400, NetWare). W sieciach może korzystać z popularnych protokołów (TCP/IP, SPX/IPX, DECNet) w celu przesyłania danych między serwerem bazy (lub serwerami baz) a aplikacjami klienta.

Progress był zawsze uważany za system nadający się tylko do tworzenia aplikacji dla średnich i małych przedsiębiorstw. Nowy Progress 7 przystosowany jest dobrze do tworzenia także dużych aplikacji i na tym polu konkuruje dość skutecznie z innymi systemami zarządzania bazami danych.

System zapewnia pełną przenośność aplikacji między różnymi platformami sprzętowymi zarówno znakowymi, jak graficznymi. Aplikacja opracowana dla środowiska graficznego (Windows, Motif) może działać bez żadnych zmian na terminalach znakowych. Najpopularniejszy kompletny pakiet Progressa, przeznaczony dla programisty, zawiera komplet narzędzi i system zarządzania bazą danych i umożliwia - w dogodnym do pracy środowisku Windows - opracowanie aplikacji dla dowolnej platformy sprzętowej. Koszt tego pakietu (powyżej 3 tys. USD) jest znacznie mniejszy niż podobne komplety narzędzi dla innych systemów zarządzania bazami danych. Uruchamianie samodzielnej aplikacji wymaga korzystania z modułu run-time.

Progress istotnie oznacza postęp w stosunku do typowych systemów zarządzania bazami danych dla komputerów osobistych, gdyż działa na wielu platformach sprzętowych, dostarcza komplet narzędzi wysokiego poziomu do opracowania aplikacji, łącznie z narzędziami tzw. upper-case do przygotowania kodu aplikacji, jest łatwo przenośny, itp. Jest to więc kompletny system dla programisty lub małego zespołu programistów, zapewniający niewielkim kosztem możliwość opracowania samodzielnych aplikacji. Nowa wersja Progress 7 zdąża w kierunku systemów klient/serwer.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200