Progress obiektowy

Progress Software pracuje w kierunku przyszłości obiektowej zarówno swych narzędzi, jak i systemu zarządzania bazami danych, a także zamierza ściślej korzystać z technologii Windows, w tym możliwości jako oferuje OLE.

Progress Software pracuje w kierunku przyszłości obiektowej zarówno swych narzędzi, jak i systemu zarządzania bazami danych, a także zamierza ściślej korzystać z technologii Windows, w tym możliwości jako oferuje OLE.

Budowanie aplikacji przez składanie obiektów wynika nie tyle z mody, co z konieczności przyspieszenia opracowania aplikacji i umożliwienia samym użytkownikom PC tworzenia aplikacji dostosowanych do ich potrzeb. Dobrą podstawą narzędzi do składania aplikacji jest technologia Microsoftu Common Object Model (COM) i Object Linking and Embedding (OLE).

Pierwsza faza obiektowego podejścia Progressa to wprowadzenie na rynek jesienią br. nowej wersji systemu zarządzania bazami danych Progress 8. Korzysta on z tzw. techniki inteligentnych obiektów SmartObjects i pozwala na włączanie do aplikacji specjalnych elementów kontrolnych VBX z Visual Basicu. Ponieważ rynek VBX jest w pełnym rozkwicie, istnieją gotowe elementy, które już obecnie można wykorzystać do przygotowania aplikacji. SmartObjects zmniejszają znacznie wysiłek programisty, gdyż dostarczają gotowe obiekty dla interfejsu użytkowego, logiki biznesowej aplikacji i dostępu do danych.


TOP 200