Progress SonicMQ zintegrowany z narzędziami UML Factory

Progres Software Corporation i Passage Software dokonały integracji serwera Progress SonicMQ z narzędziami programowania UML Factory.

Firmy Progress Software Corporation, dostawca rozwiązań informatycznych oraz Passage Software, producent oprogramowania dla firm tworzących aplikacje dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym poinformowały, że zintegrowały serwer komunikatów interenetowych Progress SonicMQ z serią narzędzi programowania UML Factory. Obsługa SonicMQ pozwoli programistom korzystającym z popularnego oprogramowania do modelowania wizualnego firmy Rational Rose wbudowywać rozwiązania komunikacyjne, jakie oferuje SonicMQ, w opracowywane aplikacje e-biznesowe.

UML Factory zawiera m.in. rozszerzenia języka modelowania UML o reguły biznesowe i odwzorowania języka XML. Rozwiązanie Sonic MQ jest zgodne ze specyfikacją Java Message Service (JMS), która stanowi część standardu Java 2 Enterprise Edition (J2EE) firmy Sun. Jest to zatem wspólny zbiór pojęć i strategii programowania w zakresie technologii przesyłania wiadomości, a programiści posługujący się językiem Java mogą dodawać do swoich aplikacji funkcje przesyłania wiadomości w przedsiębiorstwach.

Progress Software

tel. (22) 673 10 44

www.progress.com

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200