Progress Software: narzędzia zarządzania SOA

Spółka udostępniła platformę zarządzania SOA - Progress Actional - w wersji 7.1. Nowa wersja zawiera możliwość wglądu w procesy biznesowe i związane z nimi usługi oraz infrastrukturę IT.

Procesy biznesowe i systemy BPM (zarządzania procesami biznesowymi) są powiązane z odpowiednią infrastrukturą usług. Progress Actional 7.1 ujawnia zależności pomiędzy procesami biznesowymi, usługami, warstwą pośredniczącą i bazą danych, zapewniając proaktywne zarządzanie lub wgląd w przyczyny niewłaściwego działania procesów biznesowych.

Nowa wersja umożliwia powiązanie kroków procesu biznesowego z elementami infrastruktury, takimi jak np. baza danych. Jeżeli więc baza danych nie pracuje prawidłowo, użytkownik będzie wiedział, którego kroku procesu biznesowego może to dotyczyć. Również, jeżeli jakaś usługa potrzebuje zmian czy uaktualnienia, użytkownik może uzyskać wiedzę o skutkach zmiany usługi. Można będzie np. ocenić jej wpływ na aplikacje takie jak przetwarzanie zamówień.

Progress planuje zintegrowanie Actional 7.1 z systemami BPM takich firm jak Software AG i Fujitsu. Actional 7.1 kosztuje od 20 tys. USD. Progress nabyła firmę Actional dwa lata temu.


TOP 200