Progress Software bliżej europejskich partnerów

Producent reorganizuje działalność w regionie EMEA. Poszczególne oddziały będą miały większą swobodę w planowaniu strategii sprzedaży i uzyskują szersze wsparcie europejskiej centrali firmy.

Progress Software reorganizuje działalność w regionie EMEA. Zmiany są wynikiem przyjętej w zeszłym roku strategii zakładającej zróżnicowanie działań w zależności od dynamiki poszczególnych rynków. Dotychczas struktura oddziałowa wynikała głównie z podziału geograficznego.

Zarząd Progress Software wydzielił dwie grupy krajów w regionie EMEA w oparciu o ilość parterów biznesowych i osiągane wyniki sprzedaży. Pierwszą grupę stanowić będą kraje w których sprzedaż Progress Software przekracza 10 mln USD (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja). Do drugiej grupy zaliczać będą się rynki na których firma uzyskuje przychód mniejszy niż 10 mln USD (Polska, RPA, Czechy, Belgia, Szwajcaria, Austria, Włochy, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Hiszpania). W celu zwiększenia sprzedaży poszczególne oddziały będą miały większą swobodę w planowaniu strategii sprzedaży i oferowaniu konkretnych usług. Polski oddział otrzyma szersze wsparcie ze strony europejskiej centrali firmy. W Polsce Progress Software współpracuje z ok. 40 firmami.

Zobacz również: