Progress Software SonicMQ 4.0

Firma Progress wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania do przesyłania komunikatów SonicMQ 4.0, opracowanego przez Sonic Software.

Firma Progress wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania do przesyłania komunikatów SonicMQ 4.0, opracowanego przez Sonic Software.

Oprogramowanie to zapewnia przesyłanie komunikatów o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstw. Nowa wersja wzbogaca możliwości rozwiązań przesyłania komunikatów, zwiększa ich zgodność operacyjną z obecnymi aplikacjami i nowo powstającymi architekturami oraz zapewnia lepszą obsługę bezprzewodowego przesyłania komunikatów.

SonicMQ jest skalowalnym, zgodnym ze standardami internetowymi oprogramowaniem warstwy pośredniej. Zapewnia przekazywanie danych między aplikacjami przedsiębiorstw o rozproszonej strukturze lub przedsiębiorstw prowadzących transakcje typu firma-firma (B2B).

SonicMQ obsługuje standardy webowe i jest zgodny ze specyfikacją Java Message Service (JMS), definiującą standardowy zestaw interfejsów i modeli przesyłania komunikatów. Jest także zgodny ze standardem Java 2 Enterprise Edition (J2EE) firmy Sun i zawiera XAResource - interfejs programowania (API), zapewniający integralność transakcyjną danych o kluczowym znaczeniu. Ponadto oprogramowanie to jest oparte na nowej architekturze dynamicznego routingu DRA, która jest przedmiotem postępowania patentowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200