Programy zarządzania siecią 3Com

3Com Corp. przedstawiła plany wprowadzenia na rynek pakietu Transcend - zestawu aplikacji do zarządzania sieciami komputerowymi, które pozwolą administratorom sieci kontrolować pracę poszczególnych jej części i korzystających z niej użytkowników. Aplikacje te mają sprawować nadzór nad pracą określonych grup użytkowników, odległych biur, sieci LAN i sieci rozległych.

3Com Corp. przedstawiła plany wprowadzenia na rynek pakietu Transcend - zestawu aplikacji do zarządzania sieciami komputerowymi, które pozwolą administratorom sieci kontrolować pracę poszczególnych jej części i korzystających z niej użytkowników. Aplikacje te mają sprawować nadzór nad pracą określonych grup użytkowników, odległych biur, sieci LAN i sieci rozległych.

Aplikacje umożliwią administratorowi sieci odczytywanie informacji z różnych komputerów i zestawianie ich w jednym arkuszu. Można np. utworzyć jeden arkusz do zarządzania dwiema różnymi sieciami LAN lub nadzorowania pracy routerów w różnych obszarach sieci. Transcend jest narzędziem na tyle elastycznym, że grupuje urządzenia z różnych sieci w jedną, logicznie spójną całość. Aplikacje Transcend współpracują z pakietami obsługi węzłów 3Com, z adapterami, routerami i mostkami oraz z pakietami SmartAgents. Pewnym ograniczeniem w ich zastosowaniu jest to, że są zależne od programów firmy 3Com. Aplikacje mają wiele ciekawych rozwiązań, jak np. możliwość graficznej prezentacji całej topologii sieci lub jej poszczególnych części. Mają też wbudowany system tzw. automatycznego ustawiania parametrów progowych sieci który służy do samoczynnego, optymalnego jej konfigurowania. Aplikacje Transcend podzielone są na cztery pakiety do zarządzania: grupami użytkowników, sieciami LAN, sieciami rozległymi i odległymi biurami. Współpracują one z unixowymi platformami: SunConnect SunNet Manager, OpenView HP i NetView/6000 IBM. Mogą też obsługiwać komputery PC pracujące pod systemami: Windows, Windows NT, NetWare i OS/2.

Na rynku dostępne są dwie aplikacje Transcend. Pakiet Transcend LinkBuilder Flexible Media Stack (FMS) służy do obsługi węzłów sieciowych FMS firmy 3Com i kosztuje 495 USD. Drugi pakiet - Transcend NetBuilder Manager for SunNet Manager służy do zarządzania routerami w sieciach LAN i WAN i kosztuje 3 tys. USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200