Programy kadrowo-płacowe

Aplikacja kaliskiej firmy dGCS Biznesmen - Kadry-Płace i ZUS w pełni wykorzystuje zalety środowiska graficznego. Wspomaga dział spraw osobowych i rachuby płac np. umożliwiając prowadzenie kartoteki personalnej (z miejscem na zdjęcie pracownika), automatyczne wypełnianie świadectw pracy, rozliczanie urlopów, prowadzenie listy obecności, redagowanie umów o pracę i ustalanie listy zarobków. W programie istnieje możliwość podglądu struktury płacowej całej firmy.

Aplikacja kaliskiej firmy dGCS Biznesmen - Kadry-Płace i ZUS w pełni wykorzystuje zalety środowiska graficznego. Wspomaga dział spraw osobowych i rachuby płac np. umożliwiając prowadzenie kartoteki personalnej (z miejscem na zdjęcie pracownika), automatyczne wypełnianie świadectw pracy, rozliczanie urlopów, prowadzenie listy obecności, redagowanie umów o pracę i ustalanie listy zarobków. W programie istnieje możliwość podglądu struktury płacowej całej firmy.

Aplikacja Kadry-Płace i ZUS jest tania - cena wersji do 50 pracowników wynosi 600 zł. Działa na komputerze 486DX z 4 MB pamięci operacyjnej (zalecane 8 MB) i co najmniej 6 MB przestrzeni na dysku twardym (zalecane do 20 MB oraz miejsce na system i bazę). Program w wersji 16-bitowej pracuje pod kontrolą Windows 3.1, w wersji 32-bitowej - Windows 95.

Kadry-Płace i ZUS to jedna z aplikacji wchodzących w skład zestawu opracowanego pod kątem wspomagania pracy firmy. W skład serii Biznesmen wchodzą m.in. programy: Magazyn, Księga Handlowa, Księga Przychodów i Rozchodów, Przelewy. Wszystkie moduły opracowano w języku Visual Basic 4.0. Korzystają one z bazy Access 2.0, zapewniając dużą szybkość działania.

Program Kadry-Płace i ZUS działa z wykorzystaniem nowoczesnej bazy danych Access i przy niezbyt dużych wymaganiach sprzętowych. Sieciowe możliwości bazy uwidaczniają się we współpracy z systemem Windows. Zaletą pracy w tym środowisku jest możliwość korzystania z mechanizmów OLE i funkcji przeciągnij i upuść. Bezpieczeństwo danych oparto na systemach uprawnień bazy Access (użytkownicy i hasła). Zachowanie tajemnicy danych o pracownikach zatrudnionych w firmie zapewnia jedna z opcji (System/Prawa dostępu), pozwalająca na przydzielenie poszczególnym pracownikom działu kadr hasła i dostępu tylko do wyznaczonych przez administratora fragmentów programu. Polonizacja Accessa umożliwiła sortowanie danych wg jęz. polskiego.

System Kadry-Płace i ZUS opracowano dla małych i średnich firm, biur rachunkowych (program pozwala na obsługę wielu firm), instytucji państwowych, banków. Producent oferuje osobom, które zakupią program w ostatnim kwartale br., bezpłatną aktualizację programu w 1999 r., obejmującą zmiany związane z reformą ubezpieczeń społecznych.

Gratyfikant

Gratyfikant firmy InsERT to program do obsługi kadrowo-płacowej małych i średnich przedsiębiorstw, opracowany za pomocą takich narzędzi, jak Borland i Watcom C++, Borland Turbo Assembler. Korzysta z bazy Microsoft FoxPro 2.6a. Pracuje w trybie tekstowym pod kontrolą DOS 6.0 lub w oknie DOS emulowanym w Windows 95/NT. W odróżnieniu od innych programów dla DOS umożliwia korzystanie z myszy, a także działanie w rozszerzonym trybie pracy procesora, udostępniając całą pamięć RAM.

W cenie programu zawarta jest licencja na pracę jednostanowiskową lub w sieci komputerowej. Instalacja programu jest łatwa (można go dostosować nawet do standardów polskich znaków np. Mazovii).

Gratyfikant pracuje na komputerze wyposażonym w procesor co najmniej 486, 8 MB RAM i dysk twardy z ok. 20 MB wolnego miejsca. Działa na pojedynczym stanowisku komputerowym lub w sieci pod kontrolą systemów Novell NetWare 3.1x i LANtastic 6.0 (lub nowszym). Program ma własny mechanizm automatycznej archiwizacji danych.

Każdemu użytkownikowi można przypisać hasło określające prawa dostępu do jego interfejsu (np. z zablokowanymi niektórymi opcjami programu lub blokadą dostępu do wybranych podmiotów). Mimo że program korzysta z popularnej bazy plikowej Fox-Pro, producent opracował do niego dość skuteczne mechanizmy ochrony danych, m.in. wbudowano własny system monitorowania transakcji, co w razie awarii zasilania lub komputera spowoduje jedynie utratę ostatniej, nie dokończonej transakcji.

Po uruchomieniu programu można uwzględnić dane płacowe poprzedzające moment wdrożenia programu. Można przenieść dane z innych aplikacji firmy InsERT, m.in. z programów Rachmistrz 2 (księga przychodów i rozchodów) czy Rewizor (pełna księgowość). Według zapewnień producenta, Gratyfikant jako pierwszy program tej klasy został przebadany przez niezależną firmę konsultingową i otrzymał certyfikat zgodności z rokiem 2000 wg normy BSI.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200