Programy firm technologicznych skierowane do studentów IT

Na polskich uczelniach nie brakuje programów dla studentów zainteresowanych wybranymi technologiami, organizowanych przy wsparciu firm IT. Do wielu z nich uczelnie mogą przystąpić również w trakcie roku akademickiego.

Programy firm technologicznych skierowane do studentów IT

Firmą, która najintensywniej inwestuje w środowisko studenckie jest Microsoft. Od wielu lat udostępnia na korzystnych warunkach oprogramowanie, szkoli studentów, wykładowców i organizuje konkursy. Programy akademickie mają również IBM, Oracle, Cisco, HP, Intel i Google. Nie brakuje też konkursów dla studentów, w których można wygrać nagrody pieniężne, staże czy uczestnictwo w konferencjach technologicznych. Najbardziej powszechną formą współpracy firm IT z uczelniami jest udostępnianie pomocy dydaktycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego, a w niektórych wypadkach również specjalistów, którzy poprowadzą część wykładów. Oto krótki przegląd możliwości współpracy polskich uczelni z firmami IT.

Oracle Academy

Oracle przygotował ofertę dydaktyczną dla uczelni w dwóch podstawowych wersjach: Zaawansowane Techniki Komputerowe (produkty bazodanowe, middleware, Java, Oracle Solaris) i Aplikacje Biznesowe. Firma udostępnia też uczelniom produkty do zarządzania bazami danych, tworzenia oprogramowania i serwerów aplikacji. Dla uczelni koszt rocznego uczestnictwa w programie, niezależnie od ilości użytkowników wynosi 500 USD (1642 zł).

Uczestnicy programu Oracle Academy są uprawnieni do korzystania z całodobowej pomocy technicznej Oracle, takiej samej, jak ta dla klientów korporacyjnych. Wykłady związane z technologiami Oracle mogą zostać wplecione w standardowy program nauczania lub stanowić odrębne zajęcia. Wykładowcy mogą zostać przeszkoleni po preferencyjnych stawkach (50% komercyjnej ceny szkolenia) w ramach programu Oracle University. "Celem projektu jest wykształcenie studentów, którzy wchodzą na rynek pracy z wiedzą na temat technologii Oracle. W programie uczestniczy ok. 50 polskich uczelni, a o członkostwo uczelnia może ubiegać się w każdej chwili" - mówi Barbara Czarnecka z Oracle Polska. "Nie stawiamy sobie ilościowych celów zwiększenia podaży specjalistów od technologii Oracle na rynku pracy, ale chcemy, by jak największa liczba studentów miała okazję się z nią zetknąć, tym bardziej że na kierunkach zamawianych pojawiają się przedmioty przekrojowo traktujące różne technologie. Nie chcemy, by zabrakło na nich technologii Oracle" - dodaje.

Uzupełnieniem programu Oracle Academy są wykłady i dyskusje prowadzone przez zaproszonych specjalistów, które mogą uatrakcyjnić pojedyncze zajęcia lub organizowane przez środowiska studenckie i koła naukowe konferencje. Pracownikom i studentom, którzy zdecydują się na uzyskanie specjalistycznej certyfikacji, przysługują zniżki na wybrane egzaminy certyfikacyjne (40%) i materiały przygotowujące do egzaminów (50%).

Cisco Networking Academy

Program zainicjowany na świecie w roku 1997 w Polsce ruszył trzy lata później. Od tej pory uczestniczyło w nim 17 tys. studentów. Obecnie na kilku poziomach kursów dostępnych w programie akademii bierze udział ponad 20 tys. uczniów i studentów kształcących się pod opieką 400 instruktorów w 300 placówkach edukacyjnych - akademiach lokalnych Cisco - w tym niemal na wszystkich uczelniach technicznych w Polsce.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z podstaw obsługi komputera oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć z instruktorem prowadzone są zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu Cisco i możliwością rozwiązywania realnych problemów. Program Cisco Networking Academy jest - w zależności od wybranego kursu - adresowany do studentów (głównie uczelni technicznych) i uczniów szkół ponadpodstawowych (gimnazjów, techników, liceów i liceów profilowanych).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200