Programy do zdalnego sterowania

Jednym z problemów osób zarządzających systemami informatycznymi jest zapewnienie pracownikom przebywającym poza zasięgiem sieci korporacyjnej bezpiecznego dostępu do zasobów położonych w obszarze działania zapór ogniowych - baz danych, poczty elektronicznej, indywidualnych plików. Od obsługi informatycznej oczekuje się też zapewnienia wsparcia wzrastającej liczby użytkowników pracujących zdalnie i używających coraz bardziej złożonych systemów sprzętowo-programowych. Oprogramowanie zdalnego sterowania, które pozwala na zdalny dostęp, a także na przejmowanie kontroli nad pecetami użytkowników, jest relatywnie tanim rozwiązywaniem tych problemów.

Jednym z problemów osób zarządzających systemami informatycznymi jest zapewnienie pracownikom przebywającym poza zasięgiem sieci korporacyjnej bezpiecznego dostępu do zasobów położonych w obszarze działania zapór ogniowych - baz danych, poczty elektronicznej, indywidualnych plików. Od obsługi informatycznej oczekuje się też zapewnienia wsparcia wzrastającej liczby użytkowników pracujących zdalnie i używających coraz bardziej złożonych systemów sprzętowo-programowych. Oprogramowanie zdalnego sterowania, które pozwala na zdalny dostęp, a także na przejmowanie kontroli nad pecetami użytkowników, jest relatywnie tanim rozwiązywaniem tych problemów.

Popularną metodą zapewnienia zdalnego dostępu do chronionych zasobów komputerowych jest zastosowanie oprogramowania zdalnego sterowania. Umożliwia ono użytkownikom zdalnym dostęp do komputera znajdującego się w sieci przedsiębiorstwa, dopuszczając ich do aplikacji w taki sam sposób, jak gdyby byli podłączeni do sieci LAN.

Zdalne sterowanie pozwala parze komputerów, na których pracuje odpowiedni zestaw oprogramowania (jeden z tych komputerów jest hostem, a drugi komputerem sterującym), komunikować się przez standardowe połączenia TCP/IP, Internet, połączenia LAN lub połączenia modemowe (przez sieć komutowaną). Taka komunikacja umożliwia administratorom sprawdzanie ustawień konfiguracyjnych na desktopach użytkownika i wykonywanie na nich zmiany, a także pozwala na współpracę miedzy dwoma komputerami - możliwość przeglądania tych samych dokumentów, dostęp do sieci korporacyjnej (lub komputera domowego) w celu szybkiego zaktualizowania dokumentu lub pobrania pilnie potrzebnego pliku.

Mechanizmy komunikacyjne

Jedną z bardziej istotnych cech programów do zdalnego sterowania jest ich elastyczność w zakresie funkcji komunikacyjnych. Powszechna jest zazwyczaj możliwość pracy przez połączenia TCP/IP i LAN. Szereg rozwiązań oferują również połączenia międzyplatformowe, co oznacza, że maszyna wyposażona w Windows może być hostem sterowanym przez komputer wyposażony w lub Unix. Najczęściej jednak oferowane są połączenia Windows-Windows.

Większość tego typu programów pozwala też na dwukierunkowy transfer plików pomiędzy hostem i zdalnym komputerem sterującym.

Niektóre właściwości połączeń warte są szczególnej uwagi. Jedną z nich jest możliwość inicjowania współbieżnych sesji zdalnego sterowania i konwersacji głosowej - w ramach tego samego połączenia lub (częściej spotykana) możliwość przełączania pomiędzy sesjami konwersacji głosowej i transmisji danych bez przerywania połączenia (bez cechy współbieżności). Jest to mechanizm szczególnie użyteczny w warunkach, gdy odległy użytkownik dysponuje wyłącznie pojedynczą linią telefoniczną. Innym ważnym mechanizmem jest możliwość oczekiwania przez host na różne rodzaje połączeń, na kilku możliwych ścieżkach komunikacyjnych, takich jak dial-up i IP. Możliwość obsługiwania przez hosta tylko pojedynczej ścieżki komunikacyjnej oznacza dla strony sterującej konieczność posiadania wiedzy o tym, jakimi możliwościami połączenia dysponuje zdalny użytkownik.

Ważną cechą jest też możliwość rejestrowania i odtwarzania sesji.

Dostęp przez Internet

Większość administratorów sieci potrzebuje możliwości operowania produktem zdalnego sterowanie przez Internet (przynajmniej w pewnym zakresie), wykorzystując dostęp do Internetu przez połączenia dial-up lub dzierżawione szerokopasmowe. Połączenia przez Internet stanowią jednak pewien problem.

Sposób, w jaki zazwyczaj pracują programy zdalnego sterowania, to połączenie ze specyficznym, publicznym adresem IP lub połączenie realizowane na podstawie nazwy komputera. Żadna z tych opcji nie jest jednak powszechnie dostępna w Internecie, ponieważ konta dial-up nie maja zazwyczaj stałego adresu IP. Co więcej, sieci przedsiębiorstwa czy korporacyjne, wyposażone w zapory ogniowe, blokują zazwyczaj dostęp z Internetu do swoich hostów, zgodnie z zasadą uznawania takich połączeń za połączenia wysokiego ryzyka, a jeżeli nawet tak nie jest, to generalnie nie używają dla takich hostów adresów publicznych.


TOP 200