Programy do automatycznej korekty

Firma Softissimo zapowiada Correct Grammar -oprogramowanie na PC lub Macintosha zapewniające ortograficzną, gramatyczną, typograficzną i stylistyczną korektę dokumentów reda-gowanych w języku angielskim Program ten objaśnia Każdy zidentyfikowany przez siebie błąd oraz zestawia całkowitą statystykę stopnia czytelności każdego analizowanego tekstu.

Firma Softissimo zapowiada Correct Grammar -oprogramowanie na PC lub Macintosha zapewniające ortograficzną, gramatyczną, typograficzną i stylistyczną korektę dokumentów reda-gowanych w języku angielskim Program ten objaśnia Każdy zidentyfikowany przez siebie błąd oraz zestawia całkowitą statystykę stopnia czytelności każdego analizowanego tekstu.

Correct Grammar bazuje na standardowym słowniku, który obejmuje ok. 135 tys. wyrazów i może być rozszerzony o własny słowniczek użytkownika. Stronę stylistyczną tekstu weryfikuje się bądź przez wybór jednego z 9 stylów ogólnych, bądź przez dorzucenie albo wycofanie reguł, jakie w tych stylach występują.

Correct Grammar czyta formaty kartotek, edytorów tekstowych i integruje się szybko z takimi edytorami, jak Word, WordPerfect, Works, Wordstar na PC-tach oraz Word, WordPerfect i Macwrite na Macintoshu. Narzędzie uzupełniające -CGRes - pozwala używać korektora jako programu rezydentnego.

Correct Grammar dostępny jest na rynku francuskim od lutego br. i kosztuje i niezależnie od tego, na jaki komputer) 990 franków, CGRes zaś - 420 franków.

Ta sama firma - Softissimo - zapowiada piątą już wersję swego korektora ortograficznego i gramatycznego Hugo Plus przeznaczonego do poprawiania tekstów w języku francuskim.

Dzięki całościowej analizie każdego zdania produkt ten na poziomie gramatycznym pozwala skuteczniej rozstrzygać problemy uzgodnień formalnych między wyrazami odległymi w tekście lub między wyrażeniami złożonymi. Hugo Plus 5 dostrzega więc braki w zakresie formalnych cech związku między czasownikiem i zaimkiem, pominięcie wielkiej litery w rzeczowniku - imieniu własnym itd. Ponadto program proponuje jedną lub wiele możliwości poprawy i weryfikuje spójność zdania po modyfikacji. Podprogram obsługujący koniugację, który pokazuje na ekranie wszystkie możliwe formy czasowników, pozwala natychmiast na automatyczne sprawdzenie wskazanej w tekście formy koniugacyjnej.

Podobnie jak poprzedni program, tak i Hugo Plus wyposażony być może w dodatkowy moduł Hugo Res, pozwalający korzystać z niego w trybie rezydentnym. Ceny: 990 franków za Hugo Plus 5 i 420 franków za HugoRes.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200