Programy DOS dla niewielkiej firmy (cz. 1)

Zmiana systemu ekonomicznego i przechodzenie w kierunku gospodarki rynkowej spowodowała narastającą potrzebę komputerowego zarządzania firmą czy przedsiębiorstwem. Po politycznych i gospodarczych zmianach przełomu lat 80/90 na rynku pojawiły się, jak grzyby po deszczu, rozmaite informatyczne programy wspomagające pracę magazynów, ułatwiające rachunkowość przedsiębiorstw, hurtowni, ewidencjonujące dochody, wydatki, zakupy, analizujące bieżącą sytuację firmy.

Zmiana systemu ekonomicznego i przechodzenie w kierunku gospodarki rynkowej spowodowała narastającą potrzebę komputerowego zarządzania firmą czy przedsiębiorstwem. Po politycznych i gospodarczych zmianach przełomu lat 80/90 na rynku pojawiły się, jak grzyby po deszczu, rozmaite informatyczne programy wspomagające pracę magazynów, ułatwiające rachunkowość przedsiębiorstw, hurtowni, ewidencjonujące dochody, wydatki, zakupy, analizujące bieżącą sytuację firmy.

Są to produkty, które na pewno nie zastąpią pracy głównej księgowej, ale wyręczą ją w niejednej żmudnej czynności, zautomatyzują ewidencje podatkowe, pozwolą na błyskawiczną konstrukcję listy płac, dopilnują porządku z zapasami towaru. Co więcej - dopiero po pełnym wdrożeniu systemu w życie (gdy księgowa na tyle przywyknie do komputera, że nie jest w stanie wyobrazić sobie innego stylu pracy) może się dopiero w pełni uwidocznić jego przydatność dla kierowania firmą. Wtedy właśnie - tylko dzięki komputerowemu wspomaganiu pracy firmy - można się w sposób prawie błyskawiczny dowiedzieć wszystkiego o sytuacji finansowej firmy, o jej zapasach czy środkach, jakie są do dyspozycji i na tej podstawie podejmować dalsze decyzje związane z jej zarządzaniem.

Biorąc pod uwagę, że znaczna większość firm usługowych, handlowych czy produkcyjnych w kraju to firmy małe lub średniej wielkości, na rynku wyraźnie zaznaczyła się oferta oprogramowania jednostanowiskowego lub też obsługującego co najwięcej kilkustanowiskową sieć lokalną.

Wielu producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmy uważa, że nauka o rachunkowości, która jest podstawą działania tych programów, oparta jest w gruncie rzeczy na łatwych do przesyłania formularzach tekstowych. Stąd też znakomita większość produktów dla firmy to oprogramowanie pracujące w trybie tekstowym, pod kontrolą DOS, korzystające często z usług sieciowych systemów firmy Novell czy LANtastic.

W bieżącym zestawieniu cennikowym prezentujemy oprogramowanie dla niewielkiej firmy, pracujące pod kontrolą DOS - aplikacjom uruchamianym w graficznym środowisku Windows poświęciliśmy zeszłotygodniową rubrykę z cennikiem. Zarówno w zeszłotygodniowej jak i bieżącej tabeli umieszczamy opisy i ceny produktów, jakie prezentowano na tegorocznych targach informatycznych.

Aby wśród całej masy produktów dostępnych na rynku wyłowić tylko te, które można wykorzystać w małej lub średniej firmie jako kryterium kwalifikujące zaproponowaliśmy cenę programu, co w jakiejś mierze oddaje stopień jego złożoności. W dołączonym zestawieniu prezentujemy tylko te produkty, które w wersji jednostanowiskowej nie kosztują więcej niż 600 zł.

W wyniku takiego wyboru uwzględniliśmy ofertę firm takich jak Big Vent, Boss'a, Graf-Soft, Harpo, , interLAN, PPUMicro, i kilku innych. Warto dodać, że wiele z prezentowanych produktów szczyci się niezwykłą - jak na skalę krajową - popularnością. Nierzadko materiały dystrybutorów wspominają o ponad 1000-u wdrożeń na terenie całego kraju.

Przeglądając dołączoną listę programów można jednocześnie zauważyć, że dostępna na rynku oferta oprogramowania dla niewielkiej firmy jest prawie całkowicie równa produkcji krajowej. Sytuacja taka wynika chyba i stąd, że adaptacje programów zachodnich nie zawsze mogły zadowolić polskiego klienta. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zwykle wysokie koszty polonizacji, co automatycznie odbija się na cenie produktu oraz nagminny fakt nieudostępniania kodu źródłowego programu krajowym dystrybutorom. Brak tego kodu w kraju i konieczność nanoszenia każdej, chociażby najdrobniejszej, zmiany do programu poza jego granicami może powodować powstawanie dużych opóźnień przy aktualizacji polonizacji produktu. Przyczyny tej aktualizacji mogą wynikać chociażby ze zmian przepisów prawnych dotyczących rachunkowości, co w dobie transformacji systemu gopspodarczego kraju jest sprawą oczywistą.

O tym, jak ważna jest szybka aktualizacja oprogramowania wspomagającego pracę chociażby najmniejszej firmy nie trzeba przecież nikogo przekonywać - niektóre z firm oferujących tego typu krajowe produkty już z góry określają maksymalny czas, jaki może upłynąć od zmiany przepisów prawnych do chwili wprowadzenia tej zmiany do nowych wersji programu.

Przy zakupie nawet niezbyt kosztownego pakietu warto brać pod uwagę i takie obietnice.


TOP 200