Programowanie łatwiejsze w Javie

Sun Laboratories przygotowuje nowy zestaw narzędzi dla programistów Java Application Command Language.

Sun Laboratories przygotowuje nowy zestaw narzędzi dla programistów Java Application Command Language.

Na konferencji JavaOne w San Francisco Sun Laboratories zaprezentuje nowy produkt - Java Application Command Language (JACL). Jest to język skryptowy, służący do łączenia komponentów JavaBeans, który - według przedstawicieli firmy Sun - ma pełnić rolę standardowego interfejsu obsługującego komputery różnych platform (cross-platform). Bazuje on na Tool Command Language (TCL), który oferuje podobne funkcje, jak Perl, Rexx lub Visual Basic, i może być używany do łączenia różnych komponentów i budowania obiektów. Dla programistów wykorzystujących język Java, JACL ma być narzędziem, takim jak Visual Basic dla posługujących się Visual C++.

Moduł JACL, uruchamiany w ramach zintegrowanego środowiska budowania aplikacji JavaStudio, automatycznie tworzy kod TCL, który łączy komponenty JavaStudio. Mimo że już obecnie znaczna liczba programistów używa języka TCL (szacunkowe dane mówią o 300-500 tys.), to Sun zamierza udostępniać JACL bezpłatnie.

Oprogramowanie nie jest przeznaczone do tworzenia aplikacji - większość programów i apletów jest pisana w Javie, a JACL może być używany do wprowadzania drobnych poprawek lub strojenia aplikacji. W odniesieniu do środowiska Visual C++, taką właśnie rolę pełni język Visual Basic.

Sun Laboratories zamierza zaprezentować w tym miesiącu JACL 1.0 - język TCL w 100% zgodny ze specyfikacją Pure Java; TCL Blend 1.0 - narzędzie pozwalające otwierać i manipulować komponentami Java na wirtualnej maszynie TCL lub otwierać i manipulować komponentami TCL na wirtualnej maszynie Java; Java Package - zestaw poleceń TCL, umożliwiający budowę wstawki TCL, oraz JavaBeans - rozszerzenia API obsługujące Javę.


TOP 200