Program za grosik

Przedstawiamy kolejne programy shareware rozpowszechniane przez firmę TTC. Przypominamy, że czytelnicy "Computerworld" mogą otrzymywać wysyłkowo kopie opisywanych programów ze specjalna zniżką, która wynosi (6000 zł, na podstawie załączonego kuponu.

Przedstawiamy kolejne programy shareware rozpowszechniane przez firmę TTC. Przypominamy, że czytelnicy "Computerworld" mogą otrzymywać wysyłkowo kopie opisywanych programów ze specjalna zniżką, która wynosi (6000 zł, na podstawie załączonego kuponu. Szczegóły omówiliśmy w poprzednich numerach naszego pisma (5,6/91).

BANKER'S TOOLS v.2.1

Tym razem pragniemy polecić trzy programy dla finansistów, speców od robienia pieniędzy. No, może nie dosłownie. Pierwszy program polecamy bankowcom, zresztą zgodnie z jego nazwą: HANKER'S TOOLS, czyli pomoce dla hankowca. Propozycja pomocy dotyczy następujących zadań :

- wyceny kredytu (loan pricing analysis)

- możliwości bankructwa (bankruptcy prediction analysis)

- oszacowania ryzyka (risk assessment analysis).

Jeszcze do niedawna tego rodzaju analizy były obce polskim bankowcom. Teraz są na porządku dziennym. Dlatego polecamy program BANKER'S TOOLS, a właściwie komplet prograimów napisanych w języku BASIC. Każdy program ma własne menu, które prowadzi użytkownika przez kolejne stadia analizy. Do każdego programu dołączony jest opis. Zapaleńcy mogą zaś prześledzić algorytmy użyte przez autora, gdyż na dyskietce znajdują się programy źródłowe.

Numer dystrybucyjny w katalogu TTC.

- L052.

C.A.S.E.v.l.4

Drugi program nazwany został w skrócie C.A.S.E., od Consulting And Smali Enterprise Accounting System. Chodzi o system księgowy dla firm konsultingowych lub świadczących podobne usługi, a zbyt małych, by zatrudniać księgowego na pełnym etacie. C.A.S.E. nic tylko przechowuje dane o kosztach

i sprzedaży. Wystarczy raz wprowadzić informację, by C AS.E. wykorzystywał ją, ilekroć zajdzie taka potrzeba. C.A.S.E. prowadzi trzy rejestr)': ogólny oraz sprzedaży i płac. Wystawia rachunki, drukuje różnorodne raporty na podstawie danych z dowolnego okresu, w tym pozycje na kontach przychodów (według rachunków) i rozchodów (według rodzaju zobowiązania i firmy). Wprowadzając transakcje można zaznaczyć, jakiego projektu lub sprawy dotyczą, posługując się tą samą nazwą, która jest używana na co dzień, następnie wydrukować wszystkie obroty dla danej sprawy, w tym niezapłacone faktury, saldo czy czas pracy partnera. Dodatkowa opcja nadawania haseł użytkownikom zabezpieczy zbiory przed niepowołanym dostępem. C.A.S.E. ma jeszcze wiele innych funkcji. Zna takie pojęcia jak zaliczka, amortyzacja, wyposażenie kapitałowe. Załączony na dyskietce podręcznik oraz „nauczyciel" pomogą w pełni korzystać z tego znakomitego programu.

Numer dystrybucyjny kompletu 2 dyskietek w katalogu TTC - L051.

ExpressCheck v.4

Ten program ma jeden nadrzędny cel: maksymalnie ułatwić gospodarowanie budżetem domowym. Naszym zadaniem jest wprowadzanie na bieżąco informacji o naszych dochodach i wydatkach, zaś ExpressCheck dokona reszty, tzn. wyliczy, ile nam brakuje pieniędzy do pierwszego. Użytkownik programu indywidualnie określa konta budżetu oraz potrzebne zestawienia. Można także podać terminy regularnych płatności i ExpressCheck sam nam o nich przypomni. Wprawdzie program jest przeznaczony do ewidencjonowania tzw. „depozytów" i czeków bankowych (stąd nazwa Ekspresowe Czeki), niemniej zupełnie dobrze sprawdza się w naszej niedoskonałej rzeczywistości.

Numer dystrybucyjny kompletu 2 dyskietek w katalogu TTC - #030


TOP 200