Program za grosik

Przedstawiamy kolejne najbardziej popularne w USA i sprawdzone przez nas programy shareware. Czytelnicy „Computerworld" mogą otrzymywać wysyłkowo kopie opisywanych programów ze specjalną zniżką w wysokości 5000 złotych na podstawie załączonego kuponu. Cena jednej dyskietki 5,25 cala z programem wynosi tylko 25 tys. złotych.

Przedstawiamy kolejne najbardziej popularne w USA i sprawdzone przez nas programy shareware. Czytelnicy „Computerworld" mogą otrzymywać wysyłkowo kopie opisywanych programów ze specjalną zniżką w wysokości 5000 złotych na podstawie załączonego kuponu. Cena jednej dyskietki 5,25 cala z programem wynosi tylko 25 tys. złotych. Dystrybucją programów shareware opisywanych w „Computerworld" zajmuje się firma TTC, która nieodpłatnie wysyła też opisy innych programów. Z przedstawicielami TTC w Warszawie można skontaktować się pod numerem telefonu 211-233 lub listownie 00-953 Warszawa 37, PO BOX 7. Dla udostępnianych Czytelnikom programów zapewnią oni w miarę możliwości pomoc przy ich uruchomieniu i przyjmą zamówienia telefoniczne na wysyłkę dyskietek. Wszystkie dyskietki zawierają pełną dokumentację po angielsku i polskie wskazówki pozwalające uruchomić program. Wszelkie dodatkowe niezbędne programy (na przykład do dezarchiwizacji) zawsze znajdują się na tej samej dyskietce. Jeśli programy zostaną uznane za użyteczne i będą stosowane, należy przesłać opłatę rejestracyjną autorowi programu, którego adres (najczęściej w USA) znaleźć można w dokumentacji. Taka opłata waha się zazwyczaj w granicach od 10 do 50 USD. Jest ona absolutnie dobrowolna, ale osobom, które się zarejestrują, autorzy zapewniają nowe wersje programu, zbiory z dodatkowymi funkcjami i książkową dokumentację.

Charts Unlimited

Charts Unlimited łączy w sobie wszystkie właściwości zgrabnego programu graficznego i procesora tekstów, tworząc jeden spójny system. Można zaprojektować za jego pomocą plan domku i działki, schemat elektryczny i płytkę, naszkicować wykres funkcji i rysunek techniczny detalu mechanicznego. Wbudowany edytor tekstu pozwala na tym samym ekranie nanosić odpowiednie napisy.

Podstawą do projektowania jest arkusz złożony z 256.kolumn i tysiąca linii. Daje do dyspozycji ponad cztery miliony punktów, czyli dużo więcej niż mieści się na ekranie telewizora. Odpowiedni fragment rysunku można oglądać bezpośrednio na monitorze, a za pomocą funkcji VIEW można obejrzeć w pomniejszeniu całość arkusza. W programie zostało zdefiniowanych 36 obiektów, takich jak wielokąty, linie i elipsy. Każdy z nich można dowolnie łączyć z innymi, przesuwać, zmniejszać i powiększać. Oczywiście samemu można definiować i zapamiętywać nowe obiekty, np. często używane znaki, takie jak symbol tranzystora, okna lub gwintu. Podobnie jest ze znakami literowymi i matematycznymi, których autorzy proponują 36. Jeśli chodzi o opisy, to nie tylko dają się wpisywać w dowolnym miejscu rysunku, ale także wczytywać bezpośrednio z różnych popularnych baz danych. Funkcja FIND pozwala odszukać w projekcie miejsce występowania żądanego tekstu.

Program współpracuje z monitorami CGA i Hercules, a rozbudowany HELP i dokumentacja pozwalają łatwo przyswoić sobie jego zasady działania. Końcowe dzieło drukuje się poziomo lub pionowo na prawie wszystkich drukarkach.

Numer dystrybucyjny w katalogu TTC -# 039.

PC-Sell

Program PC-Sell to rozbudowany program rachunkowy napisany w ciągu trzech lat przez Mela Baiłeya, przewodniczącego Kanadyjskiego Zwiąku Programistów. Program służy do pełnej rejestracji sprzedaży produktów w sklepie i firmie proponując wiele sposobów zapamiętywania i dostępu do danych. Ze względu na rozbudowane funkcje najlepiej i najszybciej pracuje na twardym dysku. Jego działania można podzielić na trzy kategorie.

Po pierwsze, kontrola zapasów w magazynie. Do nazwy każdego produktu można dołączyć trzy ceny, koszt nabycia i dodatkowe informacje. Towary dzieli się na 26 ustalanych przez użytkownika kategorii. PC-SELL wyszuka odpowiedni towar, drukuje zestawienia, katalogi produktów, historię sprzedaży.

Po drugie, PC-SELL umożliwia pełną obsługę klientów, ustala dla nich oddzielne rachunki, aktualne zadłużenie, informacje kredytowe, zniżki, opisy wcześniejszych zakupów. Program pamięta nawet numer GUS-owski i na żądanie drukuje listy klientów.

Po trzecie wreszcie, program w sposób logiczny pozwala prowadzić i pamiętać operacje księgowe, wystawia faktury, numeruje i zlicza rachunki, drukuje dzienne i miesięczne zestawienia przychodów, transakcji, chronologicznie porządkuje operacje na kontach.

Program choć złożony, jest bardzo elastyczny i zaopatrzony w szczegółową angielską dokumentację na tej samej co on dyskietce.

Numer dystrybucyjny w katalogu TTC-#044


TOP 200