Program za grosik

Kontynuujemy przedstawianie programów shareware, które rozpowszechnia firma TTC. Przypominamy, że można uzyskać te programy po niższej cenie, jeśli tylko wyśle się pod adres firmy zamieszczony w naszym piśmie kupon. Nalepki, nalepki, nalepki, Na książki, koperty, dyskietki

Kontynuujemy przedstawianie programów shareware, które rozpowszechnia firma TTC. Przypominamy, że można uzyskać te programy po niższej cenie, jeśli tylko wyśle się pod adres firmy zamieszczony w naszym piśmie kupon.

Nalepki, nalepki, nalepki, Na książki, koperty, dyskietki

Nie ma firmy, w której nie są potrzebne nalepki. Toteż uniwersalny program MR.LABEL - w dowolnym tłumaczeniu PANI NALEPKA -jest przygotowany na spełnienie każdego żądania. Co to znaczy w praktyce? MR.LABEL pozwala zaprojektować każdą nalepkę według potrzeb i zachcianek użytkownika. Przede wszystkim przyjmuje tekst wprowadzany z klawiatury i odtwarza go na drukarce. Jeżeli nalepek ma być więcej, a ich treść się powtarza, nie trzeba jej za każdym razem wypisywać. Znak „ +" załatwia to za nas. Jeżeli stosujemy numerację o stałym przyroście, funkcja AUTO-INCREMENT wyręczy nas całkowicie. Po określeniu lewego marginesu i szerokości nalepki (w calach) program dopilnuje, by napis nie był drukowany poza jej brzegami. Jest też oczywiście opcja ustawiania napisu pośrodku. Zmiana kroju czcionki nie stwarza kłopotu.

Bardzo często dane, które mają być drukowane na nalepkach, znajdują się w rekordach w bazie. I z tym radzi sobie MR.LABEL. Wystarczy przesłać rekordy do zbioru ASCII (max. 10 pól o długości do 254 znaków) i dokonać konwersji, deklarując długość każdego pola w znakach. Standardowo MR.LABEL wydrukuje te rekordy jeden za drugim. Jest także funkcja dopuszczająca drukowanie od 2 do 9 nalepek w poprzek.

Najciekawsza jest możliwość programowania tzw. formatów. Za pomocą komend CPI, R, C określa się precyzyjnie wygląd każdej linii nalepki. Zapamiętane formaty nadają się do ponownego wykorzystania. Autorzy programu dołączyli 9 przykładowych formatów-zbiory *.LBL.

Numer dystrybucyjny według katalogu TTC-#032.

PC-WRITE 303

O istnieniu procesora tekstowego o nazwie PC-WRITE dowiedziałam się całkiem przypadkiem od jednego z moich starszych, doświadczonych kolegów. Udostępnił mi on PC-WRITE w wersji 2.4, polecając go jako znakomity edytor programów. Wnet się sama o tym przekonałam i od tego czasu nie używam do tego celu żadnego innego programu.

Teraz mam najnowszą wersję 3.03. Jest dużo bardziej rozbudowana, ma wiele nowych możliwości. Natomiast sama filozofia pozostała nie zmieniona. Filozofia, którą nazywam 3 x PYK. Zaraz wyjaśnię, dlaczego. Kiedy kopiuje się fragment tekstu za pomocą tego edytora, należy ustawić na początku (lub końcu) odpowiedniego fragmentu i - PYK - wcisnąć klawisz F3. Następnie ustawić kursor na końcu (lub początku) fragmentu i - PYK - znowu wcisnąć F3. Po czym wystarczy ustawić kursor tam, gdzie ma być wpisana kopia fragmentu i - PYK - znowu wcisnąć F3. Operacja wykonana. Tak samo dokonuje się przeniesienia fragmentu - 3 x PYK F6. Do usunięcia fragmentu - wystarczy 2 x PYK F4.

Dotychczas nie korzystałam z PC-WRITE do obróbki tekstów. Nowa wersja ma pod tym względem bardzo interesujące rozwiązania. Na przykład jest tzw. „box ope-ration", czyli działanie na prostokącie tekstu. Zazwyczaj fragment tekstu ciągnie się wzdłuż linii. W tym przypadku prostokąt tekstu oznacza dowolny fragment w kształcie prostokąta, który można skopiować, przenieść lub, usunąć.

Dużą wygodą jest możliwość otwierania dwu okien, w których edytuje się różne części tego samego tekstu lub teksty z różnych zbiorów. Kolejne udogodnienie to łatwe tworzenie kolumn, z których każda podlega oddzielnemu formatowaniu. Bardzo proste jest przesunięcie fragmentu tekstu w prawo lub lewo, przewidziane jako oddzielna operacja. Oczywiście, zachowane zostały standardowe funkcje formatowania tekstu z ciekawymi dodatkowymi opcjami. Rozszerzone stronicowanie, tzw. „repaging", pozwala zmieniać podział tekstu na strony. Paragrafy też będą miały różny wygląd, tzw. „paragraph style", w zależności od wybranego wariantu.

Drukowaniem sterują tzw. „dot lines" - linie z kropką na początku, które dokładnie określają, jak ma wyglądać strona wydruku, nagłówek, stopka i spis treści.

W programie PC-WRITE wykonanie tzw. „merge", czyli połączenia tekstu z danymi, np. adresami z bazy danych, nie sprawia większych trudności. Dane mogą być importowane z trzech rodzajów zbiorów ASCII: 1) takiego, w którym każde pole stanowi odrębną linię, 2) takiego, w którym każdy rekord stanowi odrębną linię, a pola są oddzielone przecinkami, i 3) takiego, w którym każdy rekord stanowi odrębną linię, a rekordy są stałej długości. Na żąda-- nie użytkownika teksty' z danymi z rekordów, zanim zostaną przesłane na drukarkę lub do zbioru, ukażą się na ekranie w celu dodatkowej edycji. Niepotrzebne zostaną pominięte.

Biorąc pod uwagę niezliczone opcje programu, autorzy PC-WRITE znakomicie ułatwili życie użytkownikowi opracowując dwa poziomy pomocy. Po pierwsze, u góry ekranu na stałe wyświetlana jest lista klawiszy funkcyjnych z podaniem ich znaczenia. Wciśnięcie i przytrzymanie przez dwie sekundy klawiszy- SHIFT, CTRL lub ALT spowoduje to samo, tyle że oznacza dostęp do wykazanych opcji po wciśnięciu któregoś z tych klawiszy i klawisza funkcyjnego. Drugi poziom pomocy to bardzo rozbudowany HELP. Po dwukrotnym wciśnięciu Fl, w górnej części ekranu pojawi się lista tematów objętych podpowiedzią. Przesuw kursora po liście powoduje wyświetlenie stosownego opisu w dolnej części ekranu.

PC-WRITE w wersji 3.03 może już współpracować z myszą. Doczekał się on podręcznika wydanego przez znaną firmę McGraw-Hill.

Numer dystrybucyjny według katalogu TTC - # 037; wersja instalacyjna to trzy dyskietki po 25 tys. każda.


TOP 200