Program za grosik

Przedstawiamy kolejne najbardziej popularne w USA i sprawdzone przez nas programy shareware.

Przedstawiamy kolejne najbardziej popularne w USA i sprawdzone przez nas programy shareware. Czytelnicy „Computerworld" mogą otrzymywać wysyłkowo kopie opisywanych programów ze specjalną zniżką w wysokości 5000 złotych na podstawie załączonego kuponu. Cena jednej dyskietki 5,25" z programem wynosi tylko 25 tys. złotych. Dystrybucją programów shareware opisywanych w „Computerworld" zajmuje się firma TTC, która nieodpłatnie wysyła też opisy innych programów. Z przedstawicielami TTC w Warszawie można skontaktować się pod numerem telefonu 211-233 lub listownie 00-953 Warszawa 37, PO BOX 7. Dla udostępnianych Czytelnikom programów zapewnią oni w miarę możliwości pomoc przy ich uruchomieniu. Wszystkie dyskietki zawierają pełną dokumentację po angielsku i polskie wskazówki pozwalające uruchomić program. Wszelkie dodatkowe niezbędne programy (na przykład do dezarchiwizacji) zawsze znajdują się na tej samej dyskietce.

Prosimy pamiętać, że programy shareware można otrzymywać praktycznie bezpłatnie, gdyż płaci się jedynie za dyskietki, powielanie, przesyłkę i ewntualną opłatę za pobranie na poczcie. Jeśli jednak zostaną uznane za użyteczne i będą stosowane, należy przesłać opłatę rejestracyjną autorowi programu, którego adres (najczęściej w USA) znaleźć można w dokumentacji. Taka opłata waha się zazwyczaj w granicach od 10 do 50 USD. Jest ona absolutnie dobrowolna, ale osobom, które się zarejestrują, autorzy zapewniają nowe wersje programu, zbiory z dodatkowymi funkcjami i książkową dokumentację. Dzięki dochodom z takich opłat autorzy mogą też pracować nad kolejnymi tanimi programami.

BEST DOS UTILITIES

Wielu użytkowników systemu operacyjnego DOS wcześniej czy później stwierdza, że czegoś im brakuje, że komendy DOS-u nie spełniają wszystkich oczekiwań. Wtedy warto sięgnąć po dwie dyskietki z różnymi programami uzupełniającymi te braki. Nazwa „BEST DOS UTIUTIES", czyli „Najlepsze programy wspomagające DOS" wyjaśnia wszystko. Zestaw 22 programów na dwu dyskietkach wraz z dokumentacją zawiera m.in.:

BELLS - program zmieniający standardowy sygnał BELL. Może to być krótka melodia (do 9 tonów), specjalny dźwięk lub całkowity jego brak. Jest to program rezy-dentny, ładowany podczas wykonywania AUTOEXEC.BAT. Dodatkowy program BELLSINS w bardzo obrazowy sposób pozwala określić wysokość i czas trwania poszczególnych tonów oraz czas przerwy między nimi.

BLANKIT - program rezyden-tny, służy do zaciemnienia ekranu po określonym czasie przerwy w pracy. Zajmuje tylko 528 bajtów pamięci. Instalowany w czasie wykonywania AUTOEXEC.BAT.

BLOCK - używany dla monitorów LCD, by zmienić wygląd kur-sora. Dodatkowy program SETUP ustala wybraną grubość .

BURNOUT - również wykorzystywany do zaciemniania ekranu w monitorach CGA, EGA i VGA w przypadku pracy w trybie graficznym. Dodatkowy program demo BURNOUT.COM służy do testowania parametrów.

CED - edytor komend DOS. Instalowany w czasie wykonywania AUTOEXEC.BAT pozwala poprawiać komendy, zapamiętywać je do ponownego wykonania, określić tzw. synonimy najczęściej wywoływanych rozkazów oraz określać pewne wielokrotnie wykorzystywane parametry.

COPYCON - miniedytor typu BAT używany zamiast komendy COPY CON. Ma wbudowane MAKRO rozkazy oraz zakodowane znaki graficzne do rysowania ramek i cieni.

CUDUP - „Duplicate File Manager". Zarządza zbiorami, odnajdując te, które wielokrotnie występują na dysku.

CURSOR - włącza/wyłącza wyświetlanie kursora. Dodatkowo dołączony program źródłowy wAssemblerze.

DD - „Disk Directory", jeszcze jeden program do wyświetlania katalogów dyskowych.

DELV - używany zamiast komendy DEL. Żąda potwierdzenia operacji lub nie, także usuwa zbiory według daty zapisu.

DENOTE - jeżeli użytkownik ma kłopoty z zapamiętaniem przeznaczenia zbioru, ten program doda do niego opis o długości do 90 znaków.

DISKPA- „Diskpack", minimalizuje liczbę dyskietek potrzebnych do zabezpieczenia lub skopiowania grupy zbiorów. Program tworzy zbiór typu BAT z zakodowaną operacją kopiowania wybranych zbiorów na dyskietki. Bardzo przydatny.

EXCEPT - wyłącza zbiór lub grupę zbiorów z zakresu działania komendy DOS-u, np. EXCEPT *.BAK DIR.

FFF - „File Finder" i FF2 (rozbudowana wersja), dwa programy ułatwiające odnalezienie zbioru na dysku.

GLOBAL - powoduje, że zakres działania komendy DOS zostaje rozszerzony na kilka katalogów na dysku.

LIST74 - znany program SHAREWARE do przeglądania zbiorów tekstowych, np. o rozszerzeniu .DOC).

PCOPY - zastępuje komendę COPY.

QDR - przygotowuje dyskietkę do ponownego użycia szybko ją formatując.

SSPOOL - Super-Spool, tzw. „spooler" wydruków o wielu możliwościach.

Numer dystrybucyjny obu dyskietek według katalogu TTC -#005.


TOP 200