Program monitorujący obciążenie sieci

Nowe oprogramowanie monitorujące obciążenie serwerów w sieciach unixowych zostało udostępnione do sprzedaży przez Amdahl Corp.

Nowe oprogramowanie monitorujące obciążenie serwerów w sieciach unixowych zostało udostępnione do sprzedaży przez Amdahl Corp.

Rozproszony Monitor Systemowy A+OpenWatch pozwala administratorom sieci kontrolować ponad 150 wskaźników ykorzystania zasobów. Dzięki temu umożliwia bieżące usprawnianie działania systemu oraz usuwanie "zatorów" w sieci.

A+OpenWatch działa na stacjach roboczych Suna pod kontrolą Solarisa. Współpracuje też z inną aplikacją Amdahla, A+UMA, Zarządcą Danych o Wydajności. A+UMA działa pod Solarisem, SunOS, HP-UX, AIX i na serwerach UTS Amdahla. Zbiera i bada dane o wydajności danego serwera, porównuje je z ustalonymi wartościami i przesyła sygnał do A+OpenWatch, gdy wartości te zostały rzekroczone. Dane o obciążeniu systemu mogą być wyświetlone na stacji, na której działa A+OpenWatch za pomocą Monitora Wydajności A+OpenTune, aplikacji pod X Windows opartej na MOTIF.

Programy Amdahla konkurują z oferowanymi przez Compuware Corp. aplikacjami EcoTools, Patrol BMC Software Inc. i PerfView oraz Performance Collection Software (PCS) HP. A+OpenWatch kosztuje 3,5 tys. USD za licencję (program może obsługiwać do 100 serwerów). Pakiet składający się z A+OpenWatch, A+OpenTune i A+UMA kosztuje ok. 22 tys. USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200