Program do szyfrowania dysków

SecureDoc Disk Encryption firmy WinMagic jest programem do szyfrowania całych dysków oraz wybranych partycji, a także dyskietek oraz nośników wymiennych typu ZIP lub Jaz.

Program szyfrując dysk lub partycję szyfruje praktycznie każdy jego sektor, dzięki czemu wszystkie informacje przechowywane są na nim istnieją wyłącznie w formie zaszyfrowanej, łącznie z samym systemem operacyjnym, danymi, plikami tymczasowymi, plik wymiany, plikami znajdującymi się w koszu oraz plikami usuniętymi z kosza.

SecureDoc Disk Encryption wykorzystuje do szyfrowania jeden z trzech algorytmów: DES (klucz 56 bitowy), 3DES (klucz 128 bitowy) lub AES (klucz 256 bitowy). Szyfrowanie i rozszyfrowywanie zasobów dysku odbywa się w czasie rzeczywistym i jest niezauważalne dla użytkownika. Aby uzyskać dostęp do zaszyfrowanego dysku po włączeniu komputera użytkownik musi dokonać jednorazowego uwierzytelniania poprzez podanie hasła lub sprzętowo - kartą chipowa, tokenem itp.. Następnie korzystanie z komputera odbywa się już normalnie a proces szyfrowania jest dla użytkownika niezauważalny. W przypadku, gdy uwierzytelnianie dokonywana jest sprzętowo, usunięcie z czytnika karty chipowej lub tokenu powoduje zablokowanie dostępu do komputera i zaszyfrowanych dysków.

Zobacz również:

SecureDoc Central Database jest centralnym systemem przeznaczonym do generowania kluczy szyfrujących, zarządzania nimi oraz umożliwiającym odzyskanie dostępu do dysków zaszyfrowanych utraconym kluczem.

Program SecureDoc przystosowany jest także do zdalnej dystrybucji w sieci przy użyciu takich narzędzi jak Microsoft SMS, Novell ZENWorks czy Tivoli. Administrator ma możliwość zdalnego zaszyfrowania dysków na stacjach roboczych w sieci a następnie przekazania użytkownikom ich kluczy szyfrujących np. na dyskietkach.

Program SecureDoc Disk Encryption posiada certyfikat bezpieczeństwa FIPS 140-1 Level 2 (Federal Information Processing Standard) wydany przez NIST (National Institute of Standard and Technology).


TOP 200