Program dla organizatorów

Dużym powodzeniem cieszą się programy umożliwiające planowanie i nadzór nad różnego rodzaju przedsięwzięciami (project management software).

Dużym powodzeniem cieszą się programy umożliwiające planowanie i nadzór nad różnego rodzaju przedsięwzięciami (project management software). Wybór takiego programu spośród dostępnych jest przedsięwzięciem samym w sobie. Trzy najbardziej znane tego typu programy to Time Line 5.0 opracowany w firmie Symantec, CA-SuperProject for Windows firmy Computer Associates i Project 3.0 for Windows firmy Microsoft. Program Time Line 5.0, pracujący pod kontrolą systemu DOS pozwala m.in. na zobrazowanie linii połączeń między zadaniami. Cena tego programu wynosi 699 USD. Program CA-Association, pracujący pod kontrolą MS-Windows, ma określone trzy tryby pracy używane zależnie od stopnia złożoności zadań.

W najłatwiejszym trybie pracy program posiada rozbudowany Help kontekstowy. Drugi tryb nazywany jest eksperckim; umożliwia kreowanie wielu zadań i tworzenie połączeń logicznych między nimi. Kolejny krok to zarządzanie procesami wielozadaniowymi do czego zresztą idealnie nadaje się środowisko Windows. Program CA-SuperProject for Windows kosztuje 895 USD. Kolejny program to Project 3.0 for Windows (695 USD). Podobnie jak w programie poprzednim, możemy wybrać poziom komunikowania się z użytkownikiem zależny od stopnia złożoności ekspertyzy. Dodatkowo program zawiera mechanizmy DDE i OLE. Możemy podłączyć raport w edytorze tekstów do arkusza kalkulacyjnego, aby symulować modele finansowe przedsięwzięć.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200