Program dla obrabiarek

Niemieckie firmy, proponujące oprogramowanie na polski rynek, należą do wyjątków.

Niemieckie firmy, proponujące oprogramowanie na polski rynek, należą do wyjątków. Znajduje się wśród nich firma Mathematisch Technische Software Entwicklung GmbH z Berlina. Proponuje ona program CNC-Symulator, służący do oprogramowywania obrabiarek sterowanych numerycznie. Program jest uniwersalny dla wielu typów obrabiarek. Pozwala użytkownikowi w sposób dialogowy ustalić kształt toczonego lub frezowanego przedmiotu, a także obejrzeć go przed wykonaniem w na ekranie komputera. Wymagania sprzętowe dla produktu są niewielkie: PC AT/DOS 3.0. Program opracowano w języku MTS. Cena symulatora wynosi 7-13 tys. DM. Najwyższa dotyczy wersji z gwarancją i wdrożeniem. Lista referencyjna CNC-Symulatora obejmuje 2 tys. klientów z RFN. W Polsce dystrybucją produktu zajmuje się agencja inżynierska INA z Katowic, tel. 1547 637.


TOP 200