Program antywirusowy do Windows

Wirusy komputerowe są ciągle tematem dyżurnym.

Wirusy komputerowe są ciągle tematem dyżurnym. Jest bowiem przed czym się chronić. Stale pojawiają się nowe wirusy i nowe programy pozwalające je niszczyć. Niemiecka firma Data Backer wprowadziła na rynek pakiet antywirusowy przeznaczony do pracy w środowisku graficznym Windows 3.0. „Das grosse PC-Virenschutzpaket" wykrywa i niszczy ponad 200

• wirusów. Wszystkie one są opisane w załączonej książce (ponad 100 stron), w której znajdują się też za-sady profilaktyki. Pakiet antywirusowy sprzedawany jest jako tzw. bookware, czyli książka z dyskietką i kosztuje w Niemczech około 100 DM. Program wymaga komputera PC/AT (80286/386/486) z 2 MB RAM i twardego dysku.


TOP 200