Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Radę Ministrów

PZIP, strategiczny dokument wyznaczający cele dotyczące informatyzacji państwa na najbliższe lata, został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów. Otwiera to drogę do dalszych inwestycji w informatyzację administracji publicznej. Najważniejszym hasłem Programu jest integracja.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa pełni funkcję dokumentu-drogowskazu dla resortów i instytucji publicznych. PZIP określa założenia dla dalszej informatyzacji państwa i wdrażania e-usług ułatwiających kontakt z administracją obywatelom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Radę Ministrów

Trzonem założeń na lata 2014-2020 jest rozbudowa platformy ePUAP. Ma ona integrować wszystkie platformy, w tym regionalne oraz zapewniać potwierdzenie tożsamości wszystkich użytkowników.

Zobacz również:

 • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

Obecnie za jej pomocą możemy skorzystać z tzw. Profilu Zaufanego. Do platformy podpiętych jest także szereg platform o zasięgu lokalnym ułatwiających kontakt z urzędami. Do końca 2020 roku zakłada się znaczące rozszerzenie jej możliwości poprzez zwiększenie funkcjonalności już istniejących i przygotowanie nowych projektów. Według informacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do 2020 roku możemy się spodziewać m.in.:

1. Poprawy obsługi w sprawach administracyjnych:

 • Wydawanie e-zaświadczeń
 • Składanie wniosków
 • Umawianie wizyt
 • Wystawianie e-certyfikatów
 • Udostępnianie danych o pojeździe
 • Opłacanie mandatów za wykroczenia drogowe
 • Ustawianie przypomnień o zbliżających się ważnych terminach związanych z eksploatacją pojazdów

2. Ułatwień dotyczących rynku pracy

 • Kompleksowe pośrednictwo pracy drogą elektroniczną
 • Uspójnienie dostępu do ofert wychodzących z administracji publicznej oraz aplikowanie online
 • Udostępnienie pracodawcy możliwości składania ofert drogą elektroniczną
 • Możliwość weryfikacji oryginalności dokumentów uprawniających do podjęcia pracy na terenie kraju

3. Poprawy kontaktu pacjentów i lekarzy w ramach służby zdrowia:

 • Elektroniczny dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz możliwość telekonsultacji na ich podstawie
 • Możliwość wydawania drogą elektroniczną recept (w tym wprost do aptek), skierowań i zwolnień lekarskich
 • Rejestrację online do lekarzy
 • Elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego

4. Dalszej informatyzacji sądownictwa:

 • Składanie pism procesowych wraz z dowodami w postaci elektronicznej
 • Dostęp do elektronicznych akt sprawy
 • Rejestracji audio-wideo rozpraw w sprawach cywilnych
 • Przesłuchiwanie świadków w sprawach cywilnych na odległość za pośrednictwem wideokonferencji

5. Usprawnień w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego:

 • Rozbudowa możliwości systemu numeru 112 o dodatkowe funkcje w tym informacje SMS
 • Personalizację usług poprzez możliwość wprowadzenia do systemu powiadamiania ratunkowego ważnych informacji o właścicielu numeru telefonu (przewlekłe choroby, inwalidztwo)
 • Lokalizację w terenie poprzez SMS
 • System e-Call przyspieszający działania w przypadku wypadków drogowych
 • Masowe powiadamianie o zagrożeniach na danych obszarze za pośrednictwem SMS, telewizji

6. Ułatwień w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Pełna obsługa online spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Komunikacji dotyczącej spraw podatkowych
 • Wgląd w akta spraw podatkowych
 • Rozbudowaną obsługę zamówień publicznych w tym składanie dokumentacji i dokumentowanie przebiegu postępowania
 • Zamieszczanie ogłoszeń w BZW, BIP i DUUE.

7. Ułatwień dla rolnictwa:

 • Platforma wspierająca zarządzanie gospodarstwem rolnym
 • Usługi wspierające producentów rolnych, żywności

8. Wygodniejszego załatwiania spraw podatkowych:

 • Elektroniczny dostęp do informacji podatkowej
 • Elektroniczna komunikacja z podatnikiem
 • Spójny system podatkowy wraz z wymianą danych pomiędzy urzędami
 • Spójny system administracji celnej z wygodnym zgłoszeniem celnym

9. Ułatwień w zakresie zabezpieczeń społecznych:

 • Zintegrowanie elektronicznego konta ubezpieczonego
 • Zintegrowanie e-usług systemu świadczeń społecznych

10. Lepszego dostępu do zasobów informacyjnych dotyczących administracji i nauki:

 • Dostęp do danych przestrzennych z rejestrów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej z możliwością ich zamawiania i sprzedaży
 • Dostęp do danych, opracowań i analiz GUS
 • Zcentralizowany dostęp do zasobów naukowych i interaktywnych usług dla studentów, naukowców, przedsiębiorców i obywateli
 • Zdalny system ubiegana się o finansowanie nauki

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Radę Ministrów

PZIP powstał w ścisłej współpracy z resortami zaangażowanymi w wykonanie postanowień dokumentu. Do jego realizacji będą też angażowane jednostki samorządu terytorialnego. Przewidywany koszt projektów to 5,395 mld zł. Zdecydowana większość (3,9 mld zł) będzie przeznaczona na zapewnienie dostępu do wymienionych wyżej e-usług publicznych.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Radę Ministrów

Szczegóły projektu są na bieżąco opisywane za pośrednictwem strony internetowej MAiC .

--

źródła grafik: www.mac.gov.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200